GB Heerenveen stelt vragen over verlieslijdend Thialf

GB Heerenveen stelt vragen over verlieslijdend Thialf

0

HEERENVEEN – Zeven ton was het verlies van Thialf over het afgelopen boekjaar. Voor het komend jaar wordt een nog groter tekort verwacht.

De provincie grijpt in, schrijven de media. Tino van der Ven wil van het college horen wat de schade is voor de gemeente Heerenveen als mede-aandeelhouder en waarom de raad niet eerder over de problemen is geïnformeerd. “Ik verbaas me ook over de keus voor stroom slurpend zomerijs terwijl de energiekosten al zo zwaar op de exploitatie drukken. Past dit wel bij de duurzaamheidsambities van Heerenveen?” vraagt Van der Ven zich af. Hij wil ook graag weten hoe het staat met de kansen van een energieneutraal Thialf.

Hieronder de brief met vragen van GB Heerenveen

Schriftelijke vragen aan het college van B&W zoals bedoeld ex artikel 41.

Financiële situatie van Thialf. GB Heerenveen heeft kennisgenomen van het krantenbericht in de LC Zaterdag 21 december jl. De krantenkop luidt: “Verlies Thialf, provincie grijpt in”.
N.a.v. dit artikel heeft de fractie van GB Heerenveen de volgende vragen aan het college?

01 Wanneer is het college geïnformeerd over de kennelijk zorgwekkende financiële situatie bij Thialf?

02 Is het college geïnformeerd door de provincie of door de directie van Thialf?
In het krantenartikel staat ook dat gedeputeerde De Rouwe verklaart dat hij de portefeuille begin dit jaar bewust naar zich heeft toegetrokken.

03 Was het college van Heerenveen over deze stap van De Rouwe op de hoogte? Zo ja, Wat is de afweging geweest om dit niet te delen met de gemeenteraad van Heerenveen?

In het raadsvoorstel van de themarekening 2018 welke door de raad is vastgesteld op 17 Juni 2019 staat te lezen over Thialf OG BV dat de exploitatie over het boekjaar 2016/2017 nog verlieslatend was, voor 2017/2018 wordt een verbetering van het resultaat verwacht. In de begroting van 2020 welk door de raad is vastgesteld op 07 November 2019 staat opgetekend over Thialf OG bv-boekjaar 2017/2018 liet een verbetering van het resultaat zien. Op basis van de tussentijdse resultaten is de prognose dat het resultaat van Thialf OG BV over het boekjaar 2018/2019 lager uitkomt dan begroot.

04 Heeft het college overwogen om op basis van de tussentijdse rapportage actief in te grijpen? Zo ja Wat heeft het college gedaan om in te grijpen? Zo nee Waarom niet?

In het krantenartikel staat ook te lezen dat de aandeelhouders met een herstelplan komen?

05 Wanneer is het besluit genomen om met een herstelplan te komen?

In een artikel in de LC op 25 Juli jl. met de kop “Zomerijs Thialf in combinatie met de hitte, hoe pakt dat uit?” In dit artikel staat ook opgetekend een uitspraak van Thialf directeur Marc Winters dat betrokkene niet in detail wil treden over de extra kosten als gevolg van de warmte. Citaat 1 “Voor een deel wordt dit opgevangen met zonnepanelen en breder gezien moet je dit op jaarbasis bekijken”. Citaat 2 krantenartikel “Toen ik 2,5 jaar geleden begon, hebben we besloten om het seizoen langer te maken en ons te richten op het ijs, Dus geen autoshows, modeshows of concerten, maar doen waar wij voor zijn en goed in zijn: ijs. Op een rendabele manier. En dat lukt”.

06 Was het college op de hoogte van dit krantenartikel van 25 Juli jl. in de LC?

07 Hoe beoordeelt het college de keus voor zomerijs en de ermee gepaard gaande extra energiekosten in het licht van de energie- en klimaatdoelstellingen van de gemeente?

08 Klopt het dat Thialf nu slechts voor 20% in de eigen energiebehoefte voorzien? Hoe kansrijk acht het college het dat de beoogde 100% gehaald wordt en wat zou daarvoor nodig zijn qua maatregelen en investeringen?

09 Wat is de verdeelsleutel tussen de aandeelhouders wat betreft exploitatieverliezen van Thialf?

Met vriendelijk groet,
Fractie GB Heerenveen
Tino van der Ven.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend