VVD Heerenveen voor familieproductie in Posthuis Theater

0

HEERENVEEN – Tijdens de raadsvergadering van 25 november, heeft VVD Heerenveen aangegeven het voorstel van het college voor een familieproductie (kerstmusical) in het Posthuistheater te kunnen steunen.

De raad werd twee scenario’s aangeboden. Het eerste scenario -waarbij onder andere professionele acteurs worden ingehuurd- vroeg om een bijdrage van 50.000 Euro voor de komende 3 jaar, totaal 150.000 Euro. Het tweede scenario ging uit van een productie ‘op eigen kracht’, zonder de inhuur van de professionele acteurs.

Cultuurpartners

De cultuurpartners -Museum Heerenveen, Bibliotheek Mar & Fean, Ateliers Majeur en het Posthuis Theater- willen graag met elkaar een familievoorstelling maken waarbij de samenleving wordt betrokken. Een mooi initiatief en de VVD juicht het scenario waarin de samenwerking gezocht wordt van harte toe. Dit zal zeker bijdragen aan het organisatievermogen en de creativiteit die voor een dergelijke productie noodzakelijk zijn. De verbinding met de samenleving spreekt daarbij enorm aan.

Hierbij heeft VVD Heerenveen wel afgewogen dat de cultuurpartners jaarlijks ruim 2 miljoen euro ontvangen. Net als de gemeenteraad, moeten ook onze partners prioriteren en bij het besteden van middelen helder afwegen wat de impact is. Omdat de VVD noch tijdens de behandeling in de commissie samenlevingszaken noch tijdens de raadsvergadering doorslaggevende argumenten hoorde waarom de gemeente 50.000 euro extra per jaar moet verstrekken, stemde de VVD voor scenario 2; een familievoorstelling zonder de extra gevraagde bijdrage vanuit de gemeente.

Enthousiasme en lokale binding

VVD Heerenveen is er van overtuigd dat in Friesland in het algemeen en in de gemeente Heerenveen in het bijzonder veel enthousiaste semi-professionals en opleidingen zijn die graag een bijdrage leveren aan een mooie familievoorstelling. Dan krijgt de productie daadwerkelijk inhoudelijk een verbinding met de inwoners van de gemeente Heerenveen en wordt deze ook voor en door de samenleving van Heerenveen gemaakt. De VVD is daarom onverminderd enthousiast over dit prachtige (hernieuwde) lokale initiatief voor een familievoorstelling in het Posthuis Theater.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend