PvdA fractie Heerenveen blij met voorschoolse voorzieningen

PvdA fractie Heerenveen blij met voorschoolse voorzieningen

1

HEERENVEEN – Maandag 25 november staat op de agenda van de raadsvergadering voorschoolse voorzieningen en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020-2023.

Als PvdA zijn we hier heel erg blij mee. De afgelopen periode heb ik alle basisscholen van Ambion bezocht en o.a. gesproken over de doorgaande lijn vanaf de peuters tot aan groep 1 van het basisonderwijs. Door nauwe gesprekken met o.a. wethouder Jelle Zoetendal, directies van scholen, de directeur van Ambion en ambtenaren is dit verder uitgewerkt” aldus raadslid Betty van der Ven.

Het college heeft dit voortvarend opgepakt en met extra VVE gelden het beleidsplan “Jong Geleerd” gepresenteerd. Dit beleidsplan houdt o.a. in dat zoveel mogelijk kinderen zonder achterstand te laten starten op de basisschool, om zo de kansengelijkheid van kinderen en jongeren in onze gemeente te vergroten. Het aantal VVE uren dat in de voorschoolse fase aan doelgroepkinderen wordt aangeboden van rijkswege wordt uitgebreid van 10 naar 16 uur per week.

,,Tenslotte wat wij als PvdA erg belangrijk vinden dat er voor het VVE aanbod een toeleider wordt aangesteld die o.a. ouders informeert over het belang van deelname aan het VVE – aanbod. En dat op deze manier de doorgaande lijn wordt geborgd zodat de meeste kinderen zonder achterstand naar groep 1 van de basisschool kunnen” sluit van der Ven af.

1 reactie

 1. Beste redactie,
  Graag reageer ik hierbij op het stuk over VVE in Heerenveen. Als direct betrokkenen en werkgroep lid vanaf de start, kan ik melden dat de ontwikkelingen op het gebied van Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) gelden voor alle peuteropvang organisaties en scholen in Heerenveen. In de werkgroep zitten naast de beleidsmedewerkers van de gemeente, vertegenwoordigers van Kinderwoud, de jeugdgezondheidszorg, CBO-Meilan en Ambion. Er is een beleidsplan opgesteld en er zijn gesprekken geweest met alle betrokken scholen en opvangorganisaties. We hopen met deze aanpak zoveel mogelijk kinderen zonder een achterstand te laten starten in het basisonderwijs. Kinderen groeien op onder verschillende omstandigheden. Zij krijgen niet allemaal dezelfde kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit plan heeft als doel een passend en toegankelijk aanbod voor ieder kind te organiseren.
  Ik ben blij dat de politiek positief reageert op dit gezamenlijke plan.
  Dorette Smits
  Directeur CBS Spring!
  Heerenveen

X
X

Deel dit met een vriend