VVD: De Regionale Energiestrategie (RES) moet draagvlak hebben, haalbaar en betaalbaar zijn.

VVD: De Regionale Energiestrategie (RES) moet draagvlak hebben, haalbaar en betaalbaar zijn.

0

HEERENVEEN – De VVD fractie in Heerenveen heeft in de raad van donderdag 10 oktober ingestemd met het besluit om deel te nemen aan het traject voor de opstelling van de Regionale Energiestrategie Fryslân.

De RES is een middel om gezamenlijk te komen tot keuzes voor besparing, opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “Als gemeentebestuur moeten we er voor waken dat het proces van de RES alleen een technische exercitie wordt. Dat de keuze voor de energiemix niet een soort kookrecept wordt van hier wat zonnepaneeltjes, daar wat windmolentjes, een sausje van geothermie, een toetje van warmtenet en smullen maar. Burgers maken zich zorgen over de verduurzaming van hun eigen huishouding en/of over de effecten van zonneparken en windmolens in hun omgeving”.

Waterlander: “Voor de VVD staat voorop dat de uitkomst van de RES haalbaar en betaalbaar moet zijn, waarbij het creëren van draagvlak bij burgers, instellingen en ondernemers belangrijk is.

De kwaliteit van ons landschap moet daarbij zoveel mogelijk worden behouden. Daarnaast zijn er ook kansen voor verbetering van het landschap. Denk daarbij aan CO2 opvang in nieuw bos: een Akkrumer Woud of de Jubbegaaster Jungle?

In maart 2021 moet het eerste concept van de RES Fryslan klaar zijn. In juni 2021 moet de definitieve RES klaar zijn. De VVD wil hiermee aan de slag en hierover in gesprek gaan met onze burgers, maatschappelijke instellingen en ondernemers.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend