VVD: Gemeente Heerenveen moet financieel scherp aan de wind varen

VVD: Gemeente Heerenveen moet financieel scherp aan de wind varen

1

HEERENVEEN – Inwoners en maatschappelijke instellingen vragen de komende jaren van de gemeente om te gaan investeren in onze samenleving.

Ook is er structureel geld nodig voor de ambities uit het thematisch raads- en hoofdlijnenakkoord “Duurzaam doorontwikkelen” en zijn er forse tegenvallende resultaten op onder andere de jeugdzorg. Het financiële perspectief voor de komende jaren is overwegend positief maar de vraag naar meer middelen is groot.

In het hoofdlijnenakkoord Duurzaam doorontwikkelen wordt geld uitgetrokken voor een groot aantal zaken.

Bijvoorbeeld om de OZB in 2020 te gaan verlagen, de VVD heeft zich ook sterk gemaakt voor de afschaffing van de hondenbelasting per 1 januari aanstaande.

Ook wordt ingezet op meedoen. De VVD wil dat onze inwoners in plaats van een uitkering van de gemeente weer aan het werk kunnen gaan of een tegenprestatie doen. Per jaar stromen nu 100 mensen uit de bijstand, een mooie prestatie! Eerst onze inwoners aan het werk en dan pas inzet van arbeidsmigranten.
Ook is geld nodig voor verbetering van de kernen van Heerenveen, Akkrum, Jubbega en Aldeboarn.

Naar aanleiding van het thematisch raadsakkoord is met inzet van veel vrijwilligers is een prachtig creatief burgerbesluit opgeleverd. Het college gaat de voorstellen van de G1000 en de G20 voor het centrum van Heerenveen verder uitwerken.

Samen met inwoners wordt ook intensief gewerkt om te komen tot een omgevingsvisie voor de gemeente Heerenveen. De volgende wens is ook de energietransitie interactief in projectvorm te gaan aanpakken.

Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “De VVD wil financieel scherp aan de wind varen zodat we zoveel mogelijk ruimte gaan creëren voor de hierboven genoemde en nieuwe investeringen.

De VVD wil dat doen door nieuw beleid en voorstellen vanuit de raad te voorzien van een financiële bijsluiter met daarin tenminste de inkomsten en uitgaven, de risico’s en antwoord op de vraag hoe we dat gaan betalen. Ook deregulering kan zowel voor de gemeente als voor de betrokken instellingen tot verlaging van kosten leiden. De andere fracties in de raad en het college hebben aangegeven mee te willen meedenken over maatregelen om de financiële ruimte te vergroten voor de komende jaren”.

1 reactie

  1. Peter Bokma op

    Zoals ik al eerder schreef: Zet statushouders maar aan het werk. Heb je al helemaal geen arbeidsmigranten meer nodig. Die blijven trouwens nu toch liever in hun eigen land (Polen) omdat de arbeidsvoorwaarden voor hen daar nu beter zijn dan hier. Ik ruik hier ook een gelijk in van Eelke Lok zijn laatste column over de uitvoer van het burgerinitiatief ;de grote investeringen op de lange baan………… Je kunt ook als gemeente tenslotte elke euro maar 1 x uitgeven……..

X
X

Deel dit met een vriend