GroenLinks Heerenveen pleit voor zichtbaar maken artikel 1

GroenLinks Heerenveen pleit voor zichtbaar maken artikel 1

1

HEERENVEEN – Maandag 15 april werd in de raadsvergadering gesproken over het LHBTIQ+-beleid van gemeente Heerenveen.

Raadslid Grietje van Dijk complimenteerde het college met het voorliggende beleidsstuk. Het college is voortvarend bezig met de opdracht die de raad in 2018 aan het college gaf om een actief en preventief antidiscrminatieprogramma samen te stellen, vergelijkbaar met omliggende regenbooggemeentes.

GroenLinks Heerenveen juicht het voorliggend beleid toe en ondersteunt deze van harte. De fractie van GroenLinks streeft naar een inclusieve en vrije samenleving waarin plaats is voor iedereen, dus ook voor inwoners die niet binnen de heteroseksuele norm vallen. Er is nog flink wat werk aan de winkel als het gaat om de sociale acceptatie van de LHBTIQ+doelgroep.

In het verlengde van dit raadsbreed aangenomen beleid heeft GroenLinks, samen met CU, PvdA en SP, een motie omtrent artikel 1 ingediend.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Raadslid van Dijk betoogt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn, helaas staat in deze tijd artikel 1 van de grondwet onder druk. Daarom moeten we de basisrechten, zoals genoemd in artikel 1 van de Grondwet, blijven uitdragen. Lokale kunstenaars worden uitgedaagd een kunstwerk in de vorm van een banner of muurschildering te ontwerpen. Het winnende kunstwerk moet een prominente plaats krijgen in het gemeentehuis. Grietje van Dijk zegt hierover: het gemeentehuis staat symbool voor de Heerenveense democratie en het stemrecht, de perfecte plek om artikel 1 permanent zichtbaar te maken. De motie werd op twee stemmen na unaniem aangenomen. Het wordt als opdracht meegegeven bij de op stapel staande verbouwing van het gemeentehuis.

1 reactie

  1. Peter Bokma op

    Artikel 1 is helaas gedateerd. Vooral wat discriminatie betreft. Z.g. positieve discriminatie is de linkse politiek totaal Oostindisch doof. Ook worden mensen juist gediscrimineerd vanwege hun geloof: Zo wordt de erkende kerk van het vliegende spaghettiemonster rechten ontzegd betreffende hun manier van uiting geven aan hun geloof middels een vergiet als hoofddeksel op pasfoto’ s voor reisdocumenten terwijl hoofdbedekking voor moslima’ s wel wordt toegestaan terwijl er geen draagplicht vanuit de Koran bestaat. Artikel 1 zou moeten worden aangepast opdat haatzaaiende en tot moord oproepende ideologieen verboden worden en absoluut niet onder vrijheid van….. behoren te vallen. Oh, u verwacht een kleine toelichting ? In eerder genoemde Koran wordt door de profeet opgeroepen om kafirs (ongelovigen) ter dood te brengen. Bewijzen ? http://www.citizenwarrior.com/2010/09/qurans-last-word-on-non-muslims.html
    Om nog even een zijweg te noemen: Er wordt beweert dat staat en kerk gescheiden zijn. Ik kan wederom bewijzen dat dit niet waar is. Bijna iedereen kent de uitdrukking “Linkse kerk” terwijl nog niemand heeft gehoord van de “Rechtse kerk” Ik laat het u uitleggen middels geschiedkundige feiten welke tevens het bewijs zijn dat kerk en staat helemaal niet gescheiden zijn: https://www.youtube.com/watch?v=m_ytiL2w8ko&t=599s

X
X

Deel dit met een vriend