PvdA wil aanpak verkeersproblemen De Knipe

PvdA wil aanpak verkeersproblemen De Knipe

0

DE KNIPE –  Plaatselijk Belang Meiinoar Ien De Knipe heeft in 2015 een dorpsenquête uitgeschreven voor een nieuwe Dorpsvisie. Deze zomer zijn de eerste resultaten gepresenteerd in de vorm van een verkeersplan. De PvdA-fractie heeft onlangs, samen met Plaatselijk Belang, de situatie van een aantal verkeersproblemen bezocht.

“Er zijn een aantal onoverzichtelijke kruisingen aan de Meijerweg” volgens raadslid Jurjen Meijer. “Eerder heeft de raad besloten vanwege de financiën de verkeerssituatie in De Knipe niet aan te pakken.

Nu de financiële situatie van de gemeente verbeterd is wil de PvdA van het college weten of beheertaken naar voren gehaald kunnen worden, zodat de kruisingen aangepakt kunnen worden.
De PvdA stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend