CDA Heerenveen wil verlaging OZB met 2%

CDA Heerenveen wil verlaging OZB met 2%

0

HEERENVEEN – Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2016 diende het CDA met PvdA en VVD een motie in, waarmee wordt opgeroepen om bij de begroting van 2017 de OZB te verlagen met 2%. De motie is met brede steun aangenomen.

Het financieel herstel van de gemeente Heerenveen tekent zich af. En er is geld gereserveerd voor de zorg voor mensen, het onderhoud openbare ruimte en kapitaalgoederen. Ook wordt er geld uit getrokken voor het versterken van de ambtelijke organisatie voor het sociaal domein en ICT.

Om tot financieel herstel te komen, waren forse bezuinigingen noodzakelijk. Deze bezuinigingen werden voor 1/3 gerealiseerd door te korten op de ambtelijke organisatie, 1/3 te korten op financiële middelen zoals subsidies, en door de belastingen met 1/3 te verhogingen. Nu er weer wat geld besteed kan worden, kan de ambtelijke organisatie weer wat groeien, en kan er wat geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld sportvoorzieningen en onderwijshuisvesting. De CDA fractie mist hierin het derde punt van belasting aanpassingen. Deze worden niet verlaagd nu er weer wat geld beschikbaar is.

Het CDA wil met haar motie de lasten voor de inwoners verlagen, zodat Heerenveen een aantrekkelijke gemeente is om te wonen en te werken. De CDA fractie vraagt met deze motie het college om in de begroting van 2017 een OZB verlaging van 2% te realiseren. En dat gaat dankzij de steun van de gemeenteraad dus ook gebeuren.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend