VVD stelt geen geld beschikbaar voor azc Heerenveen Noord

VVD stelt geen geld beschikbaar voor azc Heerenveen Noord

0

HEERENVEEN – In de raadsvergadering van 24 mei heeft alleen de VVD tegen het voorstel gestemd om geld beschikbaar te stellen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum in Heerenveen Noord.

Fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “Wat de VVD betreft is het voorstel van november 2015 veel te rooskleurig geweest. Inwoners zijn daarmee op het verkeerde been gezet.”

Waterlander heeft namens de VVD fractie nogmaals vraagtekens gezet bij de keuze van de locatie en zorgen geuit over de samenstelling van de toekomstige bewonersgroep van het AZC. Verder heeft hij aangegeven dat de vestiging in strijd met de uitspraak van de raad op 30 november. Toen is door de raad besloten dat de realisatie en het functioneren van de AZC ten minste kostendekkend is. Daarnaast heeft de VVD heeft een motie ingediend om een nul-meting te doen zodat veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het asielzoekerscentrum goed te kunnen monitoren.

Keuze locatie voor Heerenveen Noord

Uit de informatie van november 2015 is naar voren gebracht dat de locatie onder andere gemakkelijk bereikbaar is en dat bewoners van het AZC rechtstreeks via de K.R. Poststraat naar voorzieningen kunnen lopen. Nu, in 2016,  is gebleken dat er 130.000 euro door het COA en 450.000 euro door de gemeente geïnvesteerd moet worden. Deze investering is nodig om de locatie bereikbaar en de routes voor fietsers duidelijker en veiliger te maken en de woonwijk daardoor zo veel mogelijk te ontlasten. Was de locatie in Heerenveen Noord gezien de forse investeringen echt de beste locatie?

Samenstelling van de bewoners in het AZC

De VVD wil een evenredige samenstelling van gezinnen en alleenstaanden in het AZC. Zo zijn er gemeenten die afspreken met het COA dat er tenminste 40% gezinnen komen in hun AZC.

De VVD vindt dat in de overeenkomst met het COA veel te veel ruimte wordt gegeven met als gevolg het mogelijk is dat juist in Heerenveen voornamelijk alleenstaande mannen in het AZC komen wonen.

Kostendekkend?

Op vele vragen van inwoners heeft de gemeente geantwoord dat de vestiging van het AZC geen geld oplevert maar ook geen geld kost. Dit was ook een belangrijke voorwaarde van de gemeenteraad in november 2015. Nu blijkt echter dat als het COA na 5 jaar wil stoppen, dit de gemeente circa 340.000 euro kost en na 10 jaar minstens 25.000 euro. Als het AZC een paar jaar 100 bewoners minder heeft, lopen de kosten verder op. Ook op het gebied van onderwijs in de AZC vestiging is waarschijnlijk nog extra geld nodig.

Motie nulmeting veiligheid

De VVD heeft een motie ingediend voor het doen van een nul-meting op het gebied van leefbaarheid en veiligheid van de omgeving. Tjeerd Waterlander: “De klankbordgroep Veiligheid en Sociaal hebben hun ongerustheid en zorgen duidelijk gemaakt. Zij hebben aangegeven dat er aandacht moet zijn voor monitoring van de effecten van de komst het asielzoekerscentrum op de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving. De VVD wil dan ook een nul-meting doen zodat later de verschillen inzichtelijk zijn. Een dergelijke meting is ook gedaan in de gemeenten Breda, Enschede en Zutphen”.

De andere fracties vinden een nul-meting niet nodig.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend