Subsidie voor snel internet in Friesland

Subsidie voor snel internet in Friesland

0

LEEUWARDEN – Projecten die gebruik gaan maken van het breedbandfonds, kunnen straks ook subsidie aanvragen voor de aansluiting van snel internet. De provincie Fryslân stelde op dinsdag 26 januari de subsidieregeling voor snel internet in Fryslân vast.

Dit is een van de instrumenten om snel internet in de buitengebieden van Fryslân te realiseren. In december 2015 richtte de provincie het breedbandfonds al op. De officiële publicatie van de subsidieregeling vindt volgende week plaats. Informatie over de regeling en de aanvraagformulieren is dan te vinden op www.fryslan.frl/snelinternet.

Aansluitkosten

Het breedbandfonds gaat leningen verstrekken voor de financiering van initiatieven voor snel internet in de buitengebieden. Per aangesloten woning ontvangt de eindgebruiker een eenmalige aansluitsubsidie van maximaal € 500,- Hierdoor blijven de aansluitkosten voor de eindgebruiker binnen de perken. Het breedbandfonds gaat komende maand open, zodat de projectinitiatieven hun aanvraag in kunnen dienen.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend