Perspectiefnota: Verantwoord ambitieus

Perspectiefnota: Verantwoord ambitieus

0

HEERENVEEN – In de perspectiefnota 2019 zet het college van B&W in op de speerpunten uit het thematisch raads- en hoofdlijnenakkoord.

Daarbij zorgt het college voor het financieel borgen van bestaand beleid. Wethouder financiën Hans Broekhuizen: “Ondanks dat we financiële uitdagingen zien, zetten we volop in op het realiseren van onze ambities op het gebied van economie, duurzaamheid en leefbaarheid.”

Uitkomsten jaarrekening en perspectiefnota

De perspectiefnota laat voor het jaar 2020 een tekort zien van € 675.000. Vanaf 2021 is er sprake van een positieve uitkomst, oplopend van bijna € 600.000 in 2021 naar  € 2 miljoen in 2023. Wethouder Broekhuizen: “De landelijke toename van kosten in de Jeugdzorg merken we ook hier. Voor Heerenveen betekent dit een tekort van € 4 miljoen. We hebben compenserende maatregelen genomen zodat de jaarrekening sluit met een beperkt negatief resultaat.” Om in de toekomst die kosten te beheersen worden de aankomende periode gesprekken gevoerd met zorgaanbieders. De verwachting daarnaast is dat het Rijk tekorten binnen het hele sociaal domein compenseert. Alleen dan kunnen we de zorg blijven bieden die we voor ogen hebben.

Economie en duurzaamheid

Ondanks de financiële uitdagingen, blijft de economische ontwikkeling een belangrijke ambitie voor de komende jaren. Het welzijn en de welvaart van de inwoners staat hierbij voorop. Hierbij draait economische ontwikkeling niet meer om het creëren van ‘alleen maar’ meer werk, maar wordt er ingezet op betere en passende banen.

Daarnaast wil Heerenveen klimaatneutraal zijn in 2050. Duurzaamheid is voor Heerenveen een goede balans tussen mens, natuur en economie. Eén van de belangrijkste opgaven is de aanpak voor aardgasvrije wijken en dorpen. De gemeente wil hierin graag samen optrekken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Lokale democratie en leefbaarheid

De gemeente betrekt de samenleving steeds vaker en op verschillende manieren bij projecten. Inwoners en ondernemers hebben steeds meer de ruimte om zelf met plannen en voorstellen te komen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de omgevingsvisie waar we op dit moment bij inwoners ophalen wat zij in de toekomst in hun dorpen en wijken nodig hebben.

Over de financiële stukken

Met de jaarrekening 2018 wordt teruggekeken naar het voorgaande jaar. De perspectiefnota 2019 geeft een financiële doorkijk naar de komende jaren. De jaarrekening en de perspectiefnota komen op 17 juni in de gemeenteraad aan de orde.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend