Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en kapitaalgoederen wordt aangepakt

Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte en kapitaalgoederen wordt aangepakt

0

HEERENVEEN – In de afgelopen maanden is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en kapitaalgoederen zoals bruggen, wegen en kades in de gemeente Heerenveen. Uit dat onderzoek blijkt dat het beheer en onderhoud op een minimaal niveau ligt. Op het onderhoud van bruggen, tunnels en kades is sprake van achterstallig onderhoud.

Wethouder Hans Broekhuizen schetst: “We vinden het belangrijk om grip te houden op het beheer en onderhoud. Er moeten keuzes gemaakt worden over de kwaliteit van onderhoud en over de wijze van financiering. Deze keuzes leggen we voor aan de gemeenteraad.”

De bedoeling is om achterstallig onderhoud in een keer goed aan te pakken. “Daarvoor is structureel voldoende budget nodig,” legt de wethouder uit. “Tegelijkertijd is het een duurzame investering. Blijvend goed onderhouden kost uiteindelijk minder dan de optelsom van incidentele maatregelen. Bovendien komt dit de veiligheid ten goede. De bedoeling is om vanaf nu eens per 4 à 5 jaar een kwaliteitsplan vast te stellen met daaraan gekoppeld een dekking voor onderhoud en beheer.”

 Aanpak

Adviesbureau Antea heeft, naast het uitvoeren van de inspectie van de onderhoudstoestand (het schouwen), een vervolgonderzoek gedaan. Daarbij is de conclusie getrokken dat het beheer en onderhoud van groen, wegen, zogenaamde kunstwerken (bruggen en tunnels) en oevers en kaden op een minimaal niveau liggen (een 5,5). Sinds 2010 is er € 1,8 miljoen bezuinigd op het beheer van de openbare ruimte en kapitaalgoederen in onze gemeente. Daarnaast is het grondgebied toegenomen door de grenscorrectie en de herindeling. Hierdoor is er voor het hele grondgebied minder geld beschikbaar voor het onderhoud. Dit vraagt om een ander beheer van de openbare ruimte. Het gaat dan om onder andere de hoogte van het budget, keuzes in kwaliteitsniveaus en de bedrijfsvoering.

 Vervolg

Tijdens een commissievergadering konden de raadsleden afgelopen week al kennis nemen van de scenario’s die moeten leiden tot een ‘Heerenveens scenario’. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad bij de behandeling van de perspectiefnota op 23 juni dit kwaliteitsplan met bijbehorend budget vast. Daarna is het de bedoeling dat, daar waar wijken en dorpen een ‘plus’ willen, er overleg kan plaatsvinden om dit via ‘eigen kracht’ op te pakken.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend