Participatieraad Heerenveen: Goed weten wat er speelt bij de inwoners

2

HEERENVEEN – “Hebben jullie daar wel aan gedacht?”, of “Wat kan er nog verbeterd worden?” Dit zijn vragen van de Participatieraad Heerenveen aan het bestuur van de gemeente.

Na de invoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De bijbehorende taken hebben ze overgenomen van de Rijksoverheid. In dit proces van decentralisatie van het sociaal domein vervult de Participatieraad een onmisbare functie.

De Participatieraad Heerenveen is een volledig onafhankelijk adviesorgaan. De Participatieraad bestaat uit inwoners van de gemeente en geeft namens hen gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Ze zijn de stem van de inwoners. De werkgroepen, Jeugd, Ouderen, Meedoen en Voorzieningen en Werk en Inkomen hebben het contact met de achterban en doen het voorwerk. Ze bereiden goed geïnformeerd de adviezen voor, die in de openbare vergadering van de Participatieraad worden besproken en vastgesteld. Deze adviezen zijn van grote waarde bij de besluitvorming door de gemeente.

Lof voor gemeente

Willy Dommerholt is bijna acht jaar voorzitter van de Participatieraad. “Voordat ik in 2009 met pensioen ging, heb ik vele jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt en was ik onder andere directeur/bestuurder van De Noorderbrug. Ook ben ik politiek actief geweest. In 2012 werd ik gebeld met het verzoek voorzitter te worden van de Participatieraad Heerenveen. Ook al had ik me voorgenomen niet meer zoveel te vergaderen, ik heb ‘ja’ gezegd. Mijn drijfveer was vooral de decentralisatie van de zorg die eraan kwam. Met mijn kennis en ervaring wilde ik hier graag een steentje aan bijdragen. Ik kan terugkijken op acht mooie jaren als voorzitter van de raad. Het verdient lof hoe de gemeente Heerenveen de decentralisatie heeft opgepakt. De gemeente heeft een goede visie, waar ze systematisch aan blijft werken en waar men altijd op terug kan vallen.”

Meitinker

Een belangrijke rol in de huidige opzet is weggelegd voor de ‘meitinkers’. Zij zijn het hart van de decentralisatie geworden. De meitinker doet het intakegesprek bij de mensen thuis en kan vervolgens uitvoeren wat er moet gebeuren. “Waar wij voor gezorgd hebben, is een continu tevredenheidsonderzoek”, vertelt Willy Dommerholt. “Elke meitinker laat een evaluatieformulier achter, waardoor er een automatische stroom van feedback is. De resultaten laten zien dat 90 tot 93% van de mensen tevreden is.”

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Participatieraad bestaat uit voorzitter Willy Dommerholt, vicevoorzitter Renie Plantinga en Dick Kleinhesselink. Zij vervullen naast de taken die gekoppeld zijn aan bepaalde functies ook een coördinerende rol om de raad zo goed mogelijk te laten functioneren. “Het Dagelijks Bestuur heeft zelf tweemaal per jaar overleg met de betreffende wethouders en het hoofd van de ambtelijke dienst”, aldus Dommerholt. “Daarbij worden de Participatieraad en het Dagelijks Bestuur ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daar zijn we heel blij mee, want zij neemt veel taken uit onze handen. Het geeft ook aan hoe serieus de gemeente hiermee bezig is.”

Goede samenwerking

Vicevoorzitter Renie Plantinga (fysiotherapeut): “De leden van de Paricipatieraad zijn mensen van verschillende achtergronden met diverse meningen en veel kennis op allerlei vakgebieden. Wij zijn betrokken en kritisch en werken van onderop, zoals we dat noemen. We luisteren naar de inwoners via onze werkgroepen en komen met elkaar tot eenzelfde visie of missie die een grote toegevoegde waarde heeft voor het vast te stellen beleid van het gemeentebestuur. De samenwerking verloopt goed.”

Lokale Inclusie Agenda

“Alleen als je goed op de hoogte bent van wat er speelt bij de inwoners, krijg je het sociaal domein goed op de rit”, vult Willy Dommerholt aan. “Achter een bureau bedachte betuttelende maatregelen zullen mislukken. Wij zijn onafhankelijk. Dat wil ik graag nog eens benadrukken. Dit verhaal komt in GrootHeerenveen Krant net voordat de gemeenteraad op 24 februari twee belangrijke nota’s behandelt: de nieuwe kadernota sociaal domein en de ‘Lokale Inclusie Agenda’. Dit laatste is een breed en belangrijk onderwerp gebaseerd op de te implementeren VN-verdragen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld alle openbare gebouwen moeten rolstoeltoegankelijk zijn en overal moeten invalidentoiletten zijn. Aan beide nota’s hebben wij veel tijd besteed en we hebben hiervoor stevige adviezen geschreven. Deze adviezen vormen een onderdeel van het dossier waar de gemeenteraad een beslissing over neemt. Verder houden wij ons buiten elke politieke discussie.”

Nieuwe voorzitter

Na twee termijnen van vier jaar moet er volgens de regels een nieuwe voorzitter van de raad komen. “En dat is goed”, is de mening van Willy Dommerholt. “Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Er zijn vast mensen die na het lezen van dit verhaal interesse hebben in deze functie. In deze krant staat onze oproep met alle voorwaarden. Zelf kan ik terugkijken op een waardevolle periode. We hebben onze zaken goed voor elkaar en we worden goed gehoord op het gemeentehuis. Maar we zullen steeds alert moeten inspelen op de actualiteit. Dit werk is nooit klaar.”

Door Gea de Jong-Oud
Foto: Participatieraad Heerenveen

2 reacties

 1. “Elke meitinker laat een evaluatieformulier achter, waardoor er een automatische stroom van feedback is. De resultaten laten zien dat 90 tot 93% van de mensen tevreden is.”
  Het zou interessant zijn wat de reden van die 7-10% is om niet tevreden te zijn. Er zijn mensen die je het nooit naar de zin kunt maken maar die vis je er snel tussen uit. Blijft een percentage wat gemotiveerd ontevreden is.
  Probeer het dan toch op te lossen met die groep en laat ze geen “cijfertje” worden.

  “Verder houden wij ons buiten elke politieke discussie.”
  En daarmee kom je op een gevoelig onderwerp. Laten we eerlijk zijn: Politici zijn er vaak meesters in om waarheden net even anders uit te leggen. Ik zou willen oproepen om daarmee te stoppen en gewoon de waarheid zeggen; er niet omheen draaien. Ja, de waarheid kan soms scherp als een scheermes zijn maar ik denk dat mensen dat liever op de koop toenemen dan om de hete brei draaien over wat voor onderwerp dan ook.

 2. Sommige dingen die spelen bij de inwoners worden blijkbaar niet uitgesproken of beschreven. Wie echter oren en vooral ogen goed open houdt constateert dingen die de gemeente OF gewoon negeert OF niet ziet. Helaas denk ik in het volgende geval het eerste: https://heerenveensecourant.nl/artikel/1086062/lezersfoto-het-is-wederom-een-bende-bij-de-ondergrondse-containers-bij-de-muntflats.html
  Ik zie dit soort rotzooi ook regelmatig bij de containers welke bij de op/afrit van het parkeerterrein van de Lidl op de Akkers staan. Dit gaat al lang niet meer om incidenten: oorzaak en gevolg: Diftar+

X
X

Deel dit met een vriend