Tweelingdorp Haskerdijken/Nieuwebrug “Elkoar fersterkje, dan kin je wat!”

0

NIEUWEBRUG/HASKERDIJKEN – Verrassend: we praten over de tweelingdorpen Nieuwebrug en Haskerdijken met het totale bestuur van Plaatselijk Belang.

Om de beurt doceren ze allemaal dat de samenwerking met de gemeente Heerenveen meer dan uitstekend is. Ze prijzen de belangstelling vanuit Crackstate voor de beide dorpjes aan de noordwestkant van Heerenveen. De 650 inwoners daar tellen echt mee, zo vinden ze.

Dorpshuis dubbel belangrijk

Elke eerste woensdag van de maand zit dat bestuur van Plaatselijk Belang te vergaderen in het mooie dorpshuis van Haskerdijken-Nieuwebrug. Voorzitter Berend Mulder en de bestuursleden Miranda Hoekstra, Dirk Jonkman, Hans Aupers, Michiel Oostra en Siepie Hoekstra.

Dat mooie dorpshuis is zelfs al weer verbouwd. De grote zaal is een prachtige afspiegeling van de nabijgelegen natuurpolders van De Deelen. Het dorpshuis heet dan ook ’t Deelshûs. Het hoeft geen betoog dat ook hier, net als in veel andere dorpen, de vrijwilligers het bestaan van zo’n dorpshuis rechtvaardigen. ’t Deelshûs is uiterst belangrijk. Er is namelijk geen andere horeca in de dorpen. Dan is het zonneklaar dat dan zo’n dorpshuis dubbel belangrijk wordt voor de leefbaarheid van een dorp.

Dijkjes en een brug

Haskerdijken ontstond al rond 1250, toen de monniken van het klooster ‘Hasker Convent’ dijkjes begonnen aan te leggen om de moerasgebieden droog te maken en te kunnen benutten. Nieuwebrug is van veel later. Er moest onder Haskerdijken een nieuwe brug worden aangelegd in de 19e eeuw. Daarbij kwamen huizen en zo ontstond Nieuwebrug.

Het merkwaardige was dat Haskerdijken toen tot de gemeente Haskerland (Joure) behoorde. Nieuwebrug kwam echter bij Heerenveen. Dat veranderde bij de gemeentelijke herindeling in 1984. De dorpen waren al een tweelingdorp geworden, en die kwamen beide bij Skarsterlân (ook Joure). Maar ze mochten er nog over stemmen en zo kwamen ze beide terug bij Heerenveen. “Gelokkich, want we leinen yn Skarsterlân dochs wol wat oan it fuottenein”, zegt bestuurslid Siepie Hoekstra.

Vergeten hoekje?

Overigens hebben beide dorpen een geschiedenis in de nieuwe tijd. Ze werden eens beschouwd als afvalhoekje van de provincie. Vuilstort en REC zouden er komen. Dat is wat overgewaaid. Het enige wat onontkoombaar was, was rijksweg 32. Die legde de beide dorpen in een soort vergeten hoekje tussen rijksweg en spoor.

De bestuursleden gaan allemaal even wat rechterop zitten als ze dat horen. Vergeten? Niks vergeten! De dames en heren van Plaatselijk Belang Haskerdijken en Nieuwebrug zijn trots op hun dorpen. En ze vinden het allemaal best wel leefbaar. Ondanks dat je er geen horeca, geen school en geen winkels kunt vinden. Dat is niet anders. Heerenveen ligt voor dat alles toch vlakbij . Bestuurslid Hans Aupers: “Tien minuten fietsen en je bent er”.

Opgroeiende jeugd en biljartballen

En tegelijk blijf je zelfstandig. De gemeente Heerenveen vat dat dus ook zo op. Voorzitter Berend Mulder: “Wy ha in rjochtstreeks kontakt mei de wethâlders en dat past ús wol. De boargemaster wie hjir lêsten efkes yn it doarpshûs. Hielendal optein. Se fine allegearre ek dat soks bestean bliuwe moat.”

Elk dorp in Fryslân vraagt van z’n gemeentebestuur woningen. En ook Haskerdijken en Nieuwebrug gaan hun best doen om concrete aanvragen in te vullen. Ze zien dat de jeugd ook wel wil blijven en daar zou wat voor moeten gebeuren. Ze zagen veel jeugd op het dorpsfeest, dat was een succes. Dat was leefbaarheid. Verrassend vinden de ze dat er zo’n binding is in de opgroeiende jeugd van Haskerdijken/Nieuwebrug. Die trekken nu samen op, dat heeft wel eens meer als los zand aan elkaar gehangen.

De karakteristiek van het dorp, ze hebben er niet zo heel veel woorden voor nodig. Michiel Oostra: “Mooi fris dorpje.” Harm Aupers: “Mooie uitvalsbasis naar Heerenveen, een rustig dorp.” Miranda Hoeksta: “Gemoedelijk”. En Siepie Hoekstra prijst uitbundig het rijke verengingsleven in de dorpen. Zoals met name de toneelvereniging heel goed werk doet, ook in de binding naar de inwoners. De sport- en gezelligheidsverenigingen zijn waardevol. Tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang klotsen in de benedenzaal van het dorpshuis de biljartballen.

Dorpshulp en verkeersremmers

Dorpshulp, in een bescheiden opzet begonnen, krijgt steeds meer structuur. Het elkaar helpen is belangrijk. Er zijn ook bewegingen om een ouderenverzorging mogelijk te maken, en er komt misschien ook een opvang voor jongeren met beperkingen. Het oude schoolgebouw moet het onderdak vormen. Het dorp regelt dit soort zaken onderling. En als het nu om dorpshulp gaat of om zonnepanelen, het belangrijkste is altijd die samenwerking. Berend Mulder: ”Wy bin hjir hiel goed yn it elkoar fersterkjen.”

Mooi is het dan ook dat de eigengereidheid van de bevolking die de uit Terhorne afkomstige Michiel Oostra aantrof, vertaald wordt in dat vrijwilligerswerk.

Siepie Hoekstra: “En at je no beslist wat ha wolle, wat de gemeente foar ús dwaan moatte soe, dan bin dat ferkearsremmers. Der wurdt hjir fierstentehurd riden.” Waarvan akte.

En dan buigt het bestuur zich intern over de zaak van een bedrijf uit buurgemeente De Fryske Marren, dat metaaldeeltjes de lucht insmeet. Gingen die niet naar Haskerdijken en Nieuwebrug? Ze gaan er samen met de gemeente tegenaan: “Elkoar fersterkje, dan kin je wat!”

Door Eelke Lok
Foto’s: Hielke Weening

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend