Wethouder Hans Broekhuizen: Onze financiële situatie staat er goed voor

Wethouder Hans Broekhuizen: Onze financiële situatie staat er goed voor

1

HEERENVEEN – De gemeente Heerenveen heeft de financiën op orde en ruimte voor ambitie. Dat staat in de begroting 2020. Wethouder financiën Hans Broekhuizen: “Onze financiële situatie staat er goed voor.

Er is in de komende jaren ruimte om nieuwe ambities op te pakken. Bovendien kunnen we de belastingen verlagen.”

Risico’s in beeld

De gemeente Heerenveen ziet verschillende risico’s die financiële onzekerheden met zich meebrengen. Zo blijven de risico’s in het sociaal domein groot. Ook de hoogte van de algemene uitkering is onzeker, omdat deze gekoppeld is aan de rijksuitgaven. De financiële ruimte voor de uitvoering van nieuwe en bestaande ambities zit met name in het Fonds vitale kernen. “Dat is goed voor ongeveer € 20 miljoen aan investeringsruimte. Dat kunnen we goed gebruiken om onze ambities waar te maken”, zo geeft Broekhuizen aan. Ook zit er ruimte in de structurele exploitatieruimte van de gemeente. Jaarlijks kan € 800.000 ingezet worden wanneer het rijk bezuinigingen doorvoert.

Aan de slag met de jeugdhulp, omgevingsvisie en duurzaamheid

Het komende jaar staat met name in het teken van het terugbrengen van de risico’s in het sociaal domein. Wethouder Hans Broekhuizen: “Om de betaalbaarheid en uitvoering van de jeugdwet vorm te geven, voeren we regionaal en lokaal maatregelen door. Bovendien blijven we aandacht vragen voor voldoende Rijksmiddelen om de taken in het sociaal domein uit te kunnen voeren.”

Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van ons duurzaamheidsprogramma.
Dit met als doel te komen tot balans tussen mens, milieu en economie. Via pilots zetten we de eerste stappen in de energietransitie, de klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Hierbij betrekken we inwoners en ondernemers. Zo wordt duurzaamheid van ons allemaal. Ook bij de invoering van de omgevingsvisie blijven we gezamenlijk met inwoners en ondernemers optrekken.

Bijdrage Heerenveen, stad van sport

Het profiel van Heerenveen als stad van sport is ijzersterk met een groot programma aan topsport en talentontwikkeling. Om deze topsportstatus verder te behouden en verder te ontwikkelen, is een impuls nodig voor het turnen. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor te investeren in een nieuwe turnhal zodat de Olympische turnsport in Heerenveen geborgd is.

Belastingverlagingen

Ook de inwoners en ondernemers merken dat het Heerenveen financieel voor de wind gaat. De gemeente verlaagt de onroerend zaakbelastingen (OZB). Voorgesteld wordt de OZB op woningen met 2% te verlagen. Voor de categorie niet-woningen is de verlaging 4%. Daarnaast schaffen we per 2020 de hondenbelasting af.

Besluitvorming

Op 31 oktober komt de begroting aan de orde in de commissie AZ. Op 7 november spreekt de gemeenteraad over de begroting.

1 reactie

  1. Peter Bokma op

    Wat een “grappenmaker” die Hans Broekhuizen. Belastingen verlagen !! Ja, alleen voor huizen – en hondenbezitters. Wat hebben huurders en mensen zonder hond daar aan ?? NIETS !! In eerdere reacties noemde ik de miljoenenomzet in gerecycled plastic. Elk huishouden mag meebetalen aan die omzet middels de kiloprijs van het aangeboden afval (incl. plastic). Geef DAAR de mensen wat van terug. Zo doe je niemand te kort.
    En heer Broekhuizen, pas op dat Heerenveen niet weer het Friese Haagje wordt middels ambities aangaande sportzaken zoals b.v. die tweede turnhal. Ik heb altijd geleerd, dat wanneer het je financieel voor de wind gaat je rekening dient te houden met eventuele tegenslagen in de toekomst. Dan moet je niet gelijk voor een soort selectieve Sinterklaas gaan spelen. Geld op de bank brengt ook al niets meer op maar er zijn wel andere investments zoals b.v. edelmetalen die wel hun waarde houden en vaak zelfs meer waard worden. Maar moet ik dat als leek in investeringen dat aan een gemeente gaan vertellen ? Diep treurig.

X
X

Deel dit met een vriend