Komend weekend werkzaamheden op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen

Komend weekend werkzaamheden op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen

0

HEERENVEEN – Rijkswaterstaat voert in de periode van vrijdagavond 17 mei tot maandagochtend 20 mei grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen.

Tijdens deze werkzaamheden is de A32 tussen Wirdum (16) en knooppunt Heerenveen afgesloten voor het verkeer.

Afsluitingsperiodes

De A32 tussen de oprit Wirdum (16) en knooppunt Heerenveen, in de richting van Heerenveen, is afgesloten voor al het verkeer in de periode van vrijdagavond 17 mei 22:00 uur tot en met maandagochtend 20 mei 06:00 uur. De tussenliggende op- en afritten worden op vrijdagavond 17 mei al om 20.00 uur afgesloten. Het gaat dan om:
– oprit Wirdum (16);
– op- en afrit Sneek (15);
– op- en afrit Grou (14);
– op- en afrit Akkrum (13).

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Weggebruikers dienen rekening te houden met een langere reistijd.
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Onderhoudswerkzaamheden

De A32 tussen Leeuwarden en knooppunt Heerenveen bevat een groot aantal hobbels. Tussen Wirdum en Grou en tussen Haskerdijken en knooppunt Heerenveen wordt dit probleem opgelost door het asfalt te vervangen. Dit jaar worden op het wegvak Grou – Haskerdijken alleen de ergste hobbels verwijderd zodat de periode tot het volgende groot onderhoud veilig kan worden overbrugd. Voor dit wegvak is namelijk herstel van de fundering van de weg nodig. Deze ingrijpende en kostbare maatregel staat gepland voor 2021 – 2022. In het weekend van 5 april werden ook al onderhoudswerkzaamheden aan de A32 uitgevoerd. Het ging toen om het weggedeelte tussen knooppunt Heerenveen en de aansluiting Wirdum (16), in de richting van Leeuwarden.

Duurzaamheid

Rijkswaterstaat streeft er naar om het werk aan de weg op een zo duurzaam mogelijke manier uit te voeren. Zo werken we in samenwerking met marktpartijen aan de ontwikkeling van asfaltsoorten waarmee bij de productie en verwerking ervan een reductie van de C02 uitstoot kan worden bereikt.

Samen Wegwerken

De veiligheid voor de wegwerkers en de weggebruikers, waarvoor in het afgelopen jaar ook via de campagne “Samen Wegwerken” nadrukkelijk aandacht is gevraagd, is de keuze van de uitvoering van de werkzaamheden, naast beperken van de hinder voor het verkeer, een belangrijk aandachtspunt geweest. Bij Rijkswaterstaat en de aannemer staat veiligheid hoog in het vaandel. Om die reden is er na afweging van alle mogelijke uitvoeringswijzen van het werk, gekozen om de weg geheel af te sluiten en het verkeer om te leiden.

Foto: Hielke Weening

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend