Bewoners krijgen reactie op suggesties en vragen over de A32 / K.R. Poststraat

0

HEERENVEEN – De gemeente heeft de bewoners van en rond de K.R. Poststraat en Skoatterwâld dinsdagavond 22 november gesproken over de A32.

Bewoners kregen reactie op suggesties en vragen rond het project Heerenveen beter bereikbaar. Wethouder Siebren Siebenga: “Wij wilden graag iedereen die ons eerder gratis advies heeft gegeven zo persoonlijk mogelijk antwoord geven. Dat hebben we tijdens deze bijeenkomst gedaan.” In de verschenen reactienota lichten de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat de antwoorden toe. De reactienota is beschikbaar via www.heerenveenbeterbereikbaar.nl. De reactienota over de Oranje Nassaulaan volgt begin 2017.

De gemeente en provincie maakten samen met Rijkswaterstaat een voorstel om de op- en afritten van de A32 en de wegen daar naartoe (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan) te verbeteren. Het doel van het plan is om de grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits in Heerenveen te verhelpen. De afgelopen maanden gingen de drie overheden tijdens ruim tien bijeenkomsten hierover in gesprek met bedrijven en inwoners van Heerenveen.

Reactienota
De vragen en suggesties die tijdens deze bijeenkomsten naar voren kwamen, zijn in de afgelopen maanden nauwkeurig onderzocht. De uitkomsten hiervan staan in een reactienota, die de drie partijen samen opstelden. Tijdens de bijeenkomst werd de reactienota in hoofdlijnen toegelicht. Daarna hadden bewoners gelegenheid vragen te stellen en toelichting te krijgen van deskundigen.

Bruikbare suggesties
Een aantal suggesties is overgenomen. Twee van de vier kantooruitritten aan de K.R. Poststraat blijven bestaan en ook de voetgangersoversteek bij de McDonalds blijft intact.
De suggestie om op de K.R. Poststraat (ten westen van de A32) een ovonde te plaatsen is niet overgenomen. De reden hiervoor is dat verkeer uit het centrum richting de snelweg in de spits vast zal lopen. Daarom biedt een ovonde geen oplossing voor het verkeer uit alle richtingen.

Zorg om leefomgeving
Tijdens de bijeenkomst bleek dat bewoners zich in grote lijnen in de plannen kunnen vinden. Bewoners van de K.R. Poststraat en Het Meer maken zich zorgen over hun leefomgeving. Het gaat dan met name over geluid, fijnstof en de luchtkwaliteit. De gemeente heeft toegezegd de milieueffecten in beeld te brengen voor de straten om het ‘A32-projectgebied’ heen.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend