Aanbeveling om parkeren in de ochtend gratis te maken

Aanbeveling om parkeren in de ochtend gratis te maken

0

HEERENVEEN – Vier studenten van de Thorbecke Academie van de NHL hebben een onderzoek naar de effecten van het afschaffen van betaald parkeren in het centrum van Heerenveen gedaan. De opdrachtgever van het onderzoek is, op initiatief van D66, de gezamenlijke oppositie van de gemeenteraad in Heerenveen.

Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuwe parkeervisie. Het onderzoek van de NHL komt op tijd: politieke partijen kunnen mede aan de hand van de onderzoeksresultaten, de plannen van het college op hun merites beoordelen. Pikant detail is dat Heerenveense ondernemersvereniging (HOV), de samenwerking rond de totstandkoming van de parkeervisie heeft opgeschort, omdat het college een tijdelijke proef met gratis parkeren in de ochtend uren heeft afgewezen.

Diverse partijen vinden dat de terugloop van bezoekers aan het centrum en het verdwijnen van winkels om oplossingen vraagt.

Ate Eijer van de FNP fractie verwoord het als volgt:
“Tiden feroarje ek foar it sintrum fan It Hearrenfean. Goed dat der no in undersiik leit nei oer it parkeargedrach fan de besikers.” Peter Ramautarsing van D66 vult aan: “dit onderzoek past goed bij ons initiatief dat we eerder hebben genomen om de vitaliteit van het centrum op de agenda te zetten”.

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het “policy lab”, een opdracht waar een groepje studenten tezamen een onderzoek uitvoert, onder deskundige begeleiding van een ervaren onderzoeker. Zo lag de begeleiding van dit onderzoek in de vertrouwde handen van mr. Dr. A. Haan-Kamminga. Het onderzoek, dat woensdag zal worden overhandigd aan de opdrachtgever, wordt afgesloten met enkele concrete aanbevelingen. Een aardige om al vast te noemen, is de aanbeveling om het parkeren in de ochtend gratis te maken.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend