Klantonderzoek gemeentelijke dienstverlening onder inwoners

Klantonderzoek gemeentelijke dienstverlening onder inwoners

0

HEERENVEEN – Deze week verstuurt de gemeente Heerenveen ruim 5000 vragenlijsten onder inwoners. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de ervaring, wensen en behoeften in de dienstverlening. De gemeente hoopt, ondanks de vakantieperiode, dat u mee wilt werken. Om u, nu en in de toekomst, het beste van dienst te zijn, is het belangrijk te weten wat u van de gemeente vindt, wenst en verwacht.

Wat vindt u belangrijk?
De wereld verandert en de dienstverlening van de gemeente groeit daarin mee. De gemeente Heerenveen wil niet voor u denken, maar met u in gesprek over hoe zij het beste met u in contact kunnen blijven. Wat vindt u belangrijk? Waar neemt u graag zelf het initiatief? Hoe wordt er ingespeeld op uw wensen, verwachtingen en behoeften?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat leeft onder de inwoners van Heerenveen stuurt de gemeente aan een gedeelte van de inwoners een online vragenlijst en een gedeelte van de inwoners een papieren vragenlijst per post. Zo hoopt de gemeente iedereen te bereiken en alle wensen en behoeften in beeld te krijgen.

Wie voert het onderzoek uit?
De gemeente Heerenveen voert het onderzoek zelf uit. In de periode van 14 juli tot 26 augustus wordt het onderzoek uitgevoerd. De gegevens worden gebruikt om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw wensen en verwachtingen. Met deze inzichten wil de gemeente u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Wat regelt u graag zelf, wanneer stelt u prijs op persoonlijk contact, wat kunnen we zelf nog beter doen? De antwoorden die geeft, worden zo nodig naar nieuwe of aangepaste dienstverlening vertaald. De gemeente verwacht over bepaalde onderwerpen ook verder met u in gesprek te willen. Daar in het najaar activiteiten voor georganiseerd.

In het najaar informeert de gemeente Heerenveen u over de uitkomsten van het onderzoek.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend