Gemeente Heerenveen verleent vergunning voor azc

Gemeente Heerenveen verleent vergunning voor azc

0

HEERENVEEN – Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen heeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning verleend om het terrein op de hoek van de K.R. Poststraat en de Weinmakker te gebruiken voor de vestiging van een azc gedurende tien jaar. Met de vergunning geeft de gemeente toestemming om van het bestemmingsplan af te wijken. Op basis van deze vergunning kunnen de gronden voor het azc bouwrijp worden gemaakt. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van het azc zelf dient het COA op een later moment in.

Planning werkzaamheden
Volgens de oorspronkelijke planning zou het azc in Heerenveen eind december haar deuren openen. Omdat de toezichthouder van het COA namens het ministerie van Financiën medio juni opdracht heeft gegeven om te zoeken naar goedkopere manieren om het azc te bouwen, zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgesteld. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de gebruiksverandering was op dat moment al door het COA ingediend. Met het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen de werkzaamheden starten zodra er groen licht van het ministerie is.

Over de vergunning
De omgevingsvergunning is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De belangrijkste stukken zijn daar te downloaden. De omgevingsvergunning is ook zes weken digitaal in te zien op het gemeentehuis aan de Crackstraat 2. De omgevingsvergunning wordt onherroepelijk van kracht nadat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken en er tijdens de bezwaartermijn geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Bezwaartermijn
De bezwaartermijn eindigt op 6 augustus 2016. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente om de omgevingsvergunning te verlenen. Informatie over het indienen van een bezwaar is te vinden op www.heerenveen.nl/bezwaar.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend