OSG Sevenwolden  krijgt als eerste middelbare school in de provincie Friesland een Bibliotheek op school.

OSG Sevenwolden  krijgt als eerste middelbare school in de provincie Friesland een Bibliotheek op school.

0

HEERENVEEN – Vakcollege OSG Sevenwolden en Bibliotheken Mar en Fean gaan hiertoe een duurzame samenwerking aan. In het basisonderwijs is de Bibliotheek op school inmiddels een vertrouwd begrip. Bibliotheken Mar en Fean werken al samen met vele basisscholen in de gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Littenseradiel in het kader van Bibliotheek op school. In 2014 is Bibliotheek op school gestart binnen het vmbo en verbreding naar havo/vwo start binnenkort. Zo maken school en bibliotheek samen werk van een doorlopende leerlijn voor het lees- en literatuuronderwijs en media- en informatievaardigheden. Ook helpen ze zo samen mee om de ambitie van de Leescoalitie te realiseren: In 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand. De komst van de Bibliotheek op school, specifiek gericht op vmbo-scholieren, is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit de landelijke stimuleringsregeling van Kunst van Lezen.

Op het Vakcollege is er in dit schooljaar een gezellige ruimte gecreëerd voor de bibliotheek in de school, waarin een aantrekkelijke collectie leesboeken, informatieve boeken en strips staat – afgestemd op niveau en belevingswereld van de vmbo-leerling. Alle leerlingen zijn lid van de bibliotheek Heerenveen en kunnen met hun lidmaatschap boeken lenen in de bibliotheek op school maar ook in de openbare bibliotheek in hun woonplaats/gemeente. Er zijn twee e-readers aangeschaft, specifiek voor de dyslectische leerlingen. Het lees- en leengedrag van de leerlingen en de eigen leesbevorderende activiteiten worden bijgehouden in een jaarlijkse monitor. De resultaten van de monitor kunnen vervolgens gebruikt worden om activiteiten bij te sturen. Zo werk je doelgericht aan een betere taal- en mediavaardigheid van de leerlingen.

Door deze duurzame samenwerking en structurele aandacht voor taal en mediawijsheid gaan leerlingen meer lezen, worden ze beter in taal en verbeteren leerresultaten. Daarmee groeien hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend