KLANKBORDGROEP ASIELZOEKERSCENTRUM VOORTVAREND GESTART

KLANKBORDGROEP ASIELZOEKERSCENTRUM VOORTVAREND GESTART

0

HEERENVEEN – Dinsdagavond 15 december kwam voor het eerst de klankbordgroep voor het asielzoekerscentrum Heerenveen (azc) bijeen. De kantine van het Nordwin College zat vol met betrokken inwoners en organisaties. Burgemeester Tjeerd van der Zwan vertelde dat er nog veel te doen is voordat de eerste bewoners in het azc komen. De gemeente heeft in die tijd de ideeën van de klankbordgroep nodig voor de afspraken die met het COA worden gemaakt, voor het inrichten van de omgeving en de ontvangst van de bewoners. “Het doel van de klankbordgroep is te zorgen dat we het azc en de asielzoekers een goede plaats geven in de Heerenveense samenleving”, aldus de burgemeester.

Advies aan burgemeester en wethouders De klankbordgroep zal over deze onderwerpen het college van burgemeester en wethouders adviseren. Zo’n vijftig mensen denken in het komende jaar mee over uiteenlopende onderwerpen als de inrichting van de omgeving, de veiligheid, het zorgen voor een zo prettig mogelijk verblijf in het azc en het verbinden van de bewoners van het azc met de Heerenveense samenleving. Tijdens deze eerste bijeenkomst kwamen al veel ideeën op tafel. Een deel van de groep neemt de communicatie met iedereen buiten de klankbordgroep op zich. Begin volgend jaar zal de groep van zich laten horen.

Asielzoekerscentrum Heerenveen

Op 30 november heeft de gemeenteraad besloten mee te werken aan de komst van een asielzoekerscentrum. De opvanglocatie K.R.Poststraat/Weinmakker gaat plaats bieden aan maximaal 600 bewoners. De gemeente heeft inwoners gevraagd mee te denken over de inrichting van het azc en de omgeving en de ontvangst van de azc-bewoners. Samen met de gemeente, het COA, Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, de politie, de Participatieraad en welzijnsorganisatie Caleidoscoop werken ongeveer veertig inwoners in 2016 ideeën en adviezen uit. Wie zich alsnog bij de klankbordgroep wil aansluiten kan zich aanmelden bij de gemeente via wijkmanager Marc Jense, m.jense@heerenveen.nl.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend