GroenLinks Heerenveen wil Bruto Nationaal Geluk als graadmeter

GroenLinks Heerenveen wil Bruto Nationaal Geluk als graadmeter

7

HEERENVEEN – Niet het Bruto Binnenlands Product (BNP) maar het Bruto Nationaal Geluk (BNG) moet de graadmeter zijn bij het meten van de stand en de ontwikkeling van de economie.

Dat bepleite GroenLinks Raadslid Retze van der Honing afgelopen maandag in de raadsvergadering bij de behandeling van de Startnotitie Economisch beleid en uitvoeringsprogramma 2019-2025. Het BNP is een achterhaalde en zeer beperkte manier van meten, vond GroenLinks. Het laat alle activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, onderwijs, goede gezondheidszorg en de aanwezigheid van een goed openbaar bestuur buiten beschouwing. En dat zijn nu juist de geluk bevorderende factoren.

Het economisch beleid van de gemeente Heerenveen moet in 2019 definitief vastgesteld worden De gemeente wil bij het opstellen van het nieuwe beleid optrekken met de zogenaamde stakeholders. Dat zijn de belanghebbenden zoals ondernemers en vertegenwoordigers van het onderwijs. GroenLinks wil dat de Global Goals van de VN (17 duurzame ontwikkelingsdoelen) nadrukkelijk worden betrokken bij deze gesprekken en kreeg hierover een motie aangenomen.

7 reacties

 1. Ik vind dat groen links beter eens naar het netto geluk kan kijken bij de Nederlanders. Dat doe je niet door een meneer te volgen die blijkbaar dol is op eikeltjes pyama’s en blijkbaar ook niet te beroerd is om min of meer persoonlijk alle geluk zoekers die hier naar toe komen te omarmen of zelfs uit de rubberbootjes te halen…… Helaas is het grootste deel van Nederland daar inmiddels wel klaar mee en draagt dat beleid niet bij aan een stukje netto geluk……
  Uiteraard zullen een aantal mensen het niet met mij eens zijn (hun goed recht natuurlijk). Laten deze mensen eens het netto geluk van de Nederlanders vergroten door b.v. gelden bedoeld voor b.v. gezondheidszorg niet gratis weg te geven aan mensen die er nog nooit een cent aan hebben bijgedragen of ooit zullen bijdragen.
  Let wel: Ik heb het hier niet over ECHTE vluchtelingen maar over mensen die menen dat hier alles gratis en voor niks is zoals b.v. illegalen die “gewoon” hun gang kunnen gaan. Of mensen die hier naar komen om hun persoonlijke situatie te verbeteren uit economische motieven. Die laatst genoemde groepen dragen niet bij aan netto geluk.

 2. Henk Miedema op

  U bent een jaar of wat te laat met uw opmerking over economische vluchtelingen, heer Bokma, maar het is u niet echt kwalijk te nemen. Het populisme poogt ons immers graag te laten geloven dat er nog massa’s gelukszoekers Nederland inkomen, en De Telegraaf c.s. doet hartstochtelijk mee aan deze beeldvorming. Terwijl op basis van cijfers sinds pak hem beet twee jaar een tegenovergesteld beeld is te zien. Men moet alleen iets verder kijken dan de neus lang is om van dit soort feiten kennis te nemen, en dat is voor velen helaas te veel moeite. Los daarvan: of het een “gelukszoeker” – zoals u iemand die simpelweg streeft naar verbetering in de levenssituatie van zichzelf en de zijnen – maar met bitter weinig respect en compassie betitelt ook maar iets kwalijk te nemen is dat hij zich de reis naar Europa getroost? U zou hetzelfde doen in vergelijkbare omstandigheden – dit streven is namelijk menseigen.

  • Zoals ik al schreef, zullen een aantal mensen het niet met mij eens zijn en ook dat dat hun goed recht is. Het valt mij op dat u in uw betoog alleen de economische vluchtelingen noemt. (Welke mijns inziens worden beschermd door de zieligheidsindustrie) De categorie illegalen noemt u niet. (Kunt u zich vinden in het idee over deze groep zoals door mij genoemd ?)

   Betreffende Groen Links wil ik nog even een extra opmerking maken: Het huis van voorman Jesse Klaver heeft energielabel D, wat in strijd is met hun eigen idealen………….

 3. Henk Miedema op

  Ik had verwacht dat u de strekking van mijn betoog wel zou begrijpen, maar klaarblijkelijk is het nodig dat Ik het even uitschrijf voor u: illegalen, voor zover hier aanwezig vanwege louter economische motieven, dienen het land te verlaten, mits er andere gegronde redenen zijn om ze alsnog een status te geven. Voor dit soort gevallen zijn regels van kracht. Het lot van deze groep mensen staat dan ook helemaal niet ter discussie.

  Met uw opmerking over de zgn “zieligheidsindustrie” benadrukt u nogmaals voor welke normen en waarden u staat – maar zoveel was ons allen al duidelijk geworden op grond van uw eerdere bijdragen aan deze site.

  Als u met uw opmerking over Jesse Klaver impliceert dat Groen Links op bepaalde punten boter op het hoofd heeft, dan ben ik dat met u eens. Helaas is dit verschijnsel breed waarneembaar in Nederland, in alle lagen van de bevolking, en ongeacht de beroepsgroep / politieke kleur / sociale klasse. Als u met uw opmerking wat anders bedoelt te zeggen, dan ontgaat die boodschap me helaas.

  • De normen en waarden waar ik voor sta mogen ondertussen wel duidelijk zijn en ik schaam me er ook niet voor; Laten we zeggen dat ik politiek ergens tussen de PVV en FVD sta. Uit uw betogen tot nu toe lijkt het mij dat u meer de knuffelkant van de politiek verkiest. Dat mogen we op dit moment nog zelf bepalen. We kunnen/mogen er over in discussie gaan alhoewel ik van mening ben dat er 2 dingen zijn waar mensen het bijna nooit eens kunnen zijn, laat staan tot een compromis komen: politiek en religie…….

   • Henk Miedema op

    Mijn politieke kleur doet geheel niet ter zake en de kwalificatie daaromtrent komt dan ook geheel voor uw rekening. Maar mocht u met “knuffelkant van de politiek” doelen op hen die inhoudelijk willen discussieren, daar heeft u helemaal gelijk.

    De reden dat mensen van verschilllende politieke kleur zelden tot een compromis komen, is dat velen niet in staat blijken om een discussie op inhoud te voeren. In plaats daarvan graven zij zich in en volstaan zij met het maken van eenvoudige, polariserende en denigrerende opmerkingen. Helaas bent u, met uw “zieligheidsindustrie” en “knuffelkant van de politiek”, van dit type mensen een sprekend voorbeeld.

    Ik laat het er hier verder bij.

 4. Mijn laatste reactie in dezes: Het enigst zinvolle van uw laatste betoog is de laatste zin……………. Prettige feestdagen gewenst.

X
X

Deel dit met een vriend