Gemeente Heerenveen voert per 1 januari 2019 Diftar+ in

Gemeente Heerenveen voert per 1 januari 2019 Diftar+ in

7

HEERENVEEN – Vanaf 1 januari 2019 gaat in de gemeente Heerenveen iets veranderen in de manier van afrekenen van afval.

Op maandag 26 november heeft de gemeenteraad namelijk besloten om te kiezen voor het stimuleren van betere afvalscheiding, wat het milieu ten goede komt en waardoor de inwoner alleen dat gaat betalen wat nodig is. Minder afval in de sortibak, de mogelijkheid om gft-afval en verschillende stromen op de milieustraat gratis in te leveren en als inwoner heb je daardoor zelf grip op de kosten voor je afval.

Landelijk is de doelstelling bepaald dat de gemiddelde inwoner in 2020 op maximaal 100 kg te verbranden restafval per jaar zit. De afvalsoorten in de sortibak die als grondstof kunnen worden hergebruikt, zoals bijvoorbeeld plastic, worden hierbij niet meegerekend. Dat komt doordat Omrin deze grondstoffen er voor verbranding uithaalt. In 2025 mag dit jaarlijkse gewicht nog maar 30 kg zijn. Door het besluit van de gemeenteraad zorgen inwoners en de gemeente voor een steeds lagere afvalproductie.

Zorgvuldige weging

Nu nog kost het legen van een container € 6,50 per keer, onafhankelijk van het gewicht van de inhoud. In het nieuwe jaar wordt € 1,00 per leging betaald plus € 0,25 per kg ingeleverd afval. De inzamelauto van Omrin weegt dit zorgvuldig: zodra de container wordt opgetild wordt deze gewogen en na het legen nog een keer. Het verschil in gewicht is het afval dat in de afvalwagen is beland en alleen daarvoor wordt betaald. Alles wat achter blijft in de container, telt niet mee bij de weging. Periodiek worden de weeginstallaties op de wagens geijkt, dit is een verplichte keuring.

Bewust omgaan met afval

Het is belangrijk om te weten welk afval in de sortibak hoort en wat op een andere manier kan worden aangeboden. Verschillende afvalstoffen zijn namelijk herbruikbaar als nieuwe grondstof voor andere producten, als ze apart worden ingeleverd. Dit geldt in 2019 bijvoorbeeld voor de biobak, maar ook voor grof tuinafval, zwarte aarde en schoon puin.

Een van de recyclebare afvalsoorten is plastic. Dit wordt door Omrin zorgvuldig gesorteerd via nascheiding. Hiervoor is gekozen, omdat het voor inwoners moeilijk is om plastic zo te scheiden, dat het herbruikbaar is. Bij bronscheiding komt er teveel ander afval tussen het plastic, waardoor volledige vrachten worden afgekeurd en verbrand moeten worden. De kwaliteitseisen voor gerecycled plastic zijn namelijk zeer streng. Door de kunststofsorteermachine die de nascheiding doet, hoeft niemand meer in te zitten over het wel of niet goed scheiden van plastic.

Een sortibak waarin alleen het restafval zit dat erin hoort, is lichter dan een container waarin ook herbruikbare grondstoffen zitten. Om goed scheiden aantrekkelijker te maken, is het legen van de biobak vanaf 1 januari gratis, net als nog meer afvalsoorten op de milieustraat. Denk bijvoorbeeld aan metaal, hout, harde kunststoffen, glas en schoon puin. En dat hoeft niet persé in Heereveen. Door inwoners van Heerenveen kan dit afval ook bij een van de andere milieustraten van Omrin gratis worden ingeleverd.
Goed afval scheiden begint jong. De gemeente en Omrin willen de scholen de mogelijkheid bieden om een biobak en/of compostvat te gebruiken. Op dit moment is dit op veel scholen nog niet het geval.

Wat worden de werkelijke kosten van de sortibak?

In 2018 kost het aanbieden van de sortibak € 6,50 per leging. Dit staat bij de nieuwe manier van afrekenen gelijk aan het per keer aanbieden van 22 kg* in de sortibak. Vanaf 1 januari 2019 kost het legen € 1,00 per keer plus een vast bedrag per kilo van € 0,25 cent. Bij het beter scheiden van het gft-afval door gebruik van de biobak, is al snel 5 kg te besparen.

Sinds september is in een groot deel van de gemeente Heerenveen de sortibak al gewogen. De gewichten per adres zijn in december 2018 op te zoeken. Hoe dit gaat? Hierover volgt komende week meer informatie via de website van de gemeente Heerenveen.

Incontinentiemateriaal en medisch afval

Bij de invoering van Diftar+ wordt ook rekening gehouden met een aparte vorm van afval, namelijk incontinentiemateriaal en medisch afval. Is het met een medische verklaring aantoonbaar dat het materiaal noodzakelijk is, dan vergoedt de gemeente per kwartaal een bedrag van € 10,00, tenzij de kwartaalfactuur lager uitkomt. Dan wordt het werkelijke, lagere bedrag gecompenseerd. Dit betekent dat maximaal 40 kg van dit afval per kwartaal wordt vergoed.

Luiers

Luierafval wordt verbrand en is daardoor vervuilend voor het milieu. Bovendien is het apart inzamelen hiervan een inefficiënte aangelegenheid. Ook gaat men in 2019 uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wel wil de gemeente gezinnen met kleine kinderen stimuleren om minder luierafval te produceren. Met een leverancier van wasbare luiers wordt gekeken naar een proef om deze goedkopere en milieuvriendelijker manier van luiergebruik aan te bieden in de gemeente. Begin 2019 worden gezinnen uitgenodigd om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van een wasbaar luierpakket, waarbij de resultaten worden onderzocht. Hierover wordt in december meer bekend.

Slot op de container

In andere gemeenten waar Diftar+ is ingevoerd, bleek de vrees van inwoners ongegrond: afval dumpen in de container van de buren neemt niet aantoonbaar toe. Daarom is het advies dan ook om een half jaar te ervaren hoe het nieuwe systeem werkt. Voor degene die een slot op de container wil aanschaffen, biedt Omrin in de app de mogelijkheid dit slot te bestellen. Van de € 51,00 die dit kost, betaalt de gemeente de plaatsingskosten van € 11,00. Het verdere bedrag kan worden afgerekend via de Omrin Afvalapp.

Ondergrondse containers

Voor inwoners die gebruik maken van gemeenschappelijke containers met een pas verandert wel het tarief per zak, maar niet de methode. In 2019 kost het openen van de container per keer € 1,40, waarbij wordt uitgegaan van een vuilniszak van 40 l. Ook hier loont het om bewust afval te scheiden en alleen aan te leveren wat in de sortibak hoort. Bij hoogbouw zijn ook voorzieningen voor gft-afval mogelijk, waarmee betere scheiding makkelijk haalbaar is.

Woningen aan een zandpad

Voor woningen aan een zandpad wordt de sortibak niet op gewicht afgerekend. Het zandpadvoertuig kan niet met weegapparatuur worden uitgerust. De biobak wordt wel gratis.

Kwijtschelding

Wat niet verandert is de steun aan mensen met een laag inkomen. Zij kunnen momenteel op de kosten voor afvalinzameling een kwijtschelding aanvragen via de website van de gemeente. Dat blijft zo in 2019.

Alles op een rijtje

Binnenkort ontvangt elk huishouden in de gemeente Heerenveen nog eens alle informatie over Diftar+ in de brievenbus. Zo weet aan het begin van het nieuwe jaar iedereen wat de nieuwe manier van afrekenen inhoudt. Zodat inwoners en gemeente de schouders kunnen zetten onder het halen van de doelen: steeds minder te verbranden afval produceren en daarmee zorgen voor een schonere wereld.

Na een half jaar worden de eerste resultaten en ervaringen van Diftar+ geëvalueerd.

Meer weten over Diftar+ of andere afvalvragen?

Neem contact op met SYP, het Service Ynformaasje Punt van Omrin via telefoonnummer (0900) 210 0215. Via SYP kan ook contact gelegd worden met de afvalcoach. De afvalcoach komt op verzoek langs en heeft praktische tips en antwoorden op alle afvalvragen.

7 reacties

 1. Omdat B&W met de invoering zoals die er nu ligt de Algemene Wet Gelijke Behandeling overtreedt heb ik de burgemeester verzocht het plan uit te stellen. Doet hij dit niet, zal ik aangifte doen van ongelijke behandeling.

  Waarom ? Alle inwoners moeten per kilo betalen. Dat kan op dit moment niet. Er is tijd genoeg geweest om uit te zoeken en te realiseren hoe dit wel mogelijk moet zijn. Toch komt de gemeente nu, met wat ik vind, smoezen om gelijke behandeling niet te hoeven doorvoeren (z.g. ” overmacht ?” )

  Zo had men b.v. aan bewoners van appartementen en flats wel degelijk een sorticontainer kunnen aanbieden. Elk appartement en flat beschikken over een berging voor bewoners. Daar past vast wel een kliko in. Wat zandpaden betreft kunnen sortibakken naar een verharde weg worden gebracht (al dan niet door Omrin of Gemeente)

  Over het kantelslot: De kliko is geen eigendom van de gebruiker. De gemeente kiest voor de goedkoopste weg voor hen zelf. Persoonlijk weiger ik zo’ n slot te kopen ondanks dat het risico van misbruik in onze buurt groot is. Als eerder gemeld zet ik camerabewaking op onze container. Gevolgen van eventueel misbruik komen voor rekening van de gemeente.

  Via de website http://www.nieuwskoerier.nl heb ik diverse discussies gestart over diftar+ en de manier waarop de gemeente dit meent te moeten uitvoeren. De gemiddelde reacties waren niet mals. (En dat is zacht uitgedrukt)

  Tenslotte gemeente Heerenveen: kan niet is dood en wil niet ligt er naast………………

  • TIP: mocht mijn actie niet direct het gewenste effect hebben: Vraag vanaf de eerste diftar nota van volgend jaar een kopie ijk rapport van de ophaalwagens welke bij u langs zijn geweest. De gemeente is wettelijk verplicht dit rapport aan u te verstrekken.
   Doen ze dit niet, bent u niet verplicht de nota te betalen. Als u b.v. wordt betrapt in het verkeer middels elektronische apparatuur is de overheid ook verplicht u een ijk rapport van de desbetreffende apparaten er hand te stellen als u daarom vraagt.
   Dit advies werd mij door een jurist gegeven.

 2. Heerenveen moet zich schamen, kijk eens hoe perfect het in Drachten geregeld is, voor een vast bedrag in de gemeente belasting alles gescheiden ophalen, alle afval containers zijn zonder betalen publiekelijk toegankelijk. Dit betekend dat je je afval altijd gescheiden kwijt kan 24/7 zonder dure rekeningen achteraf. Iedereen betaald het zelfde, iedereen helpt mee met de afvalscheiding.

  • Zo kwam het mij deze middag ter ore dat om die constructie mogelijk te maken het contract met Omrin door Smallingerland werd opgezegd, waar Omrin dus niet blij mee was……..
   Is deze informatie juist ??

   • Ik zal zelf het antwoord wel geven: In 2005 heeft Smallingerland met Omrin gebroken en HVC gecontracteerd. De reden van de breuk: Omrin was/is te duur !!! De doelstelling van Smallingerland voor afvalscheiding is hetzelfde als in Heerenveen maar wordt totaal anders uitgevoerd: eerlijker en voor iedereen gelijk wat in Heerenveen dus niet het geval gaat zijn. Link naar afvalbeleid Smallingerland:
    https://www.smallingerland.nl/Int/Milieu/Milieu-Afvalbeleid.html

 3. Even een update: De burgemeester lijkt niet al te veel haast te maken om op mijn schrijven te reageren. Ook het toegezegde schrijven aan alle daarvoor in aanmerking komende ingezetenen van Heerenveen door de gemeente Heerenveen met tekst en uitleg is door nog niemand ontvangen. Hoezo zit daar weinig haast in ?
  Nog een juridisch vraagstukje: Wat is de maximale wettelijke bewaartermijn voor de gegevens welke door Omrin/Gemeente Heerenveen mag worden toegepast betreffende de combinatie persoon gegevens/ ingeleverd afval ????
  Wethouder van Veen en Burgemeester v.d. Zwan, die reerug kan nog wel even wachten; doe eerst maar eens uw plicht t.a.v. de diftar+ en de nog niet afgehandelde zaken voor 1 januari 2019.

  • Vandaag, 12 december de brief in de bus. Opvallend is een stukje tekst: “een beter milieu”
   De Gemeente had even hand in eigen boezem mogen steken: De brief op 240 gram papier i.p.v. 100 gram. Meer bomen gehakt voor dit papier, meer porto, hogere kosten dus. 1 Positief punt (Ja, mag ook worden gezegd; alleen in het Nederlands en geen migrantentalen; precies zoals ik het de burgemeester heb voorgesteld. Nou mijn vraag nog beantwoorden burgemeester a.u.b.
   Als de brief op 100 gram papier was gedrukt had er minimaal zo’n 3000 euro bespaard kunnen worden. Maar ja, het is toch maar gemeenschapsgeld……………

X
X

Deel dit met een vriend