GGZ Santana Heerenveen trekt cliënten uit heel Nederland

GGZ Santana Heerenveen trekt cliënten uit heel Nederland

0

HEERENVEEN – Psychiater Miguel Santana (60) opende op donderdag 5 april jl. een gespecialiseerde GGZ-instelling in Heerenveen.

“Wij zijn deskundig op het gebied van de diagnostiek en behandeling van adolescenten en volwassenen met AD(H)D, Autisme en daarbij voorkomende psychiatrische problemen. Verder behandelen wij concentratieproblemen die voortkomen vanuit een niet aangeboren hersenletsel”, vertelt Santana. In Heerenveen zijn nu elf instellingen en klinieken voor geestelijke gezondheidszorg. Een kennismaking met een bijzondere psychiater.

We zitten amper bij de psychiater in zijn ruime werkkamer of Santana begint enthousiast en passievol te vertellen over de nieuwe GGZ-instelling die hij in Heerenveen heeft opgericht. Toch onderbreken we hem omdat de eerste vraag niet is ‘wat Santana doet’, maar ‘wie hij is’. Een ingehouden maar toch zichtbaar lachje van de psychiater volgt en hij stelt zich in het kort voor. Overigens niet zo vreemd want het is meestal de psychiater die vragen stelt als ‘wie bent u of wie denkt u wel niet dat u bent’. Vandaag zijn de rollen omgekeerd.

‘Ik ben een mannetje’

“Ik ben een mannetje dat ervaring heeft in de psychiatrie, maar goed, ik ben samenwonend waarbij wij twee kinderen hebben. Mijn ‘cadeau-kinderen’. In het verleden ben ik getrouwd geweest waarbij ik twee eigen kinderen heb, die nu 23 en 25 jaar oud zijn. Ik woon al twintig jaar met grote tevredenheid in Friesland, nu in Britsum. Ik ben afkomstig uit Amsterdam en geboren op Aruba. Op mijn derde jaar ben ik naar Amsterdam gekomen. Toen ik een jaar of dertig was ben ik in opleiding gegaan tot psychiater en die opleiding heb ik in België gedaan. Teruggekomen in Nederland en daarna in Friesland gevestigd omdat ik  van frisse lucht en grote ruimtes houd. Ik vond het ook heel fijn dat mijn kinderen op konden groeien in een omgeving waar ze veilig op straat konden spelen.”

In Heerenveen heeft Santana sinds een aantal maanden een eigen GGZ-instelling en dat is iets anders dan een kliniek, zoals het de dag na de opening volgens een citaat van burgemeester Tjeerd van der Zwan werd genoemd in de LC.

Cliënten uit het hele land

“Eigenlijk zijn wij een polikliniek. Een kliniek is waar mensen kunnen blijven slapen en dat is bij ons duidelijk niet het geval. Er wordt hier overdag gewerkt, de mensen komen naar ons toe en dan vindt de behandeling plaats en dat is in die zin dus een polikliniek. Dat we de elfde in Heerenveen zijn, is een feit dat ik direct aanneem. Ik heb geen idee waarom er in Heerenveen zoveel zijn. Elke instelling werkt op zijn eigen manier en heeft ook weer andere doelgroepen. Onze doelgroep, die van AD(H)D en Autisme, vormt een kleine groep binnen de psychiatrie, wij doen iets heel specialistisch en specifieks. Daar zijn er niet zo heel veel van die het behandelen van mensen met AD(H)D, Autisme en NAH combineren . Het behandelen van deze doelgroep, die binnen de psychiatrie relatief weinig voorkomt, betekent ook dat je een

groot gebied moet hebben waar de mensen vandaan komen. Bij ons komen de mensen die in behandeling gaan voor twee derde uit Friesland en voor de rest uit het hele land, bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam-Zuid. Dat is redelijk uniek voor hoe psychiatrische settingen meestal werken, die werken meestal met de cliënten die door de huisarts om de hoek verwezen zijn. We werken hier in totaal met elf mensen waarvan er acht in feite alleen maar  psychiatrisch werken en de rest is administratief/financieel aan het werk.”

Santana noemt de keuze van Heerenveen als vestigingsplaats een logische omdat het voor zowel inwoners van Noord-Nederland gemakkelijk te bereiken is, maar ook voor Overijssel en de IJsselmeerpolders een gunstige ligging heeft. Om die reden kun je ook niet stellen dat er in de omgeving van Heerenveen veel mensen met AD(H)D zijn, de cliënten komen immers overal vandaan. Bekende cijfers zijn dat 3 tot 5 procent van de Nederlandse bevolking zoiets als AD(H)D heeft en een kwart van alle psychiatrische patiënten.

Waar komt Santana zijn interesse voor deze specialisatie binnen het vakgebied van de psychiatrie vandaan?

“Twintig jaar geleden werd ik getriggerd door een lezing van Sandra Kooij. Zij vertelde dat 25% van alle psychiatrische patiënten AD(H)D heeft, dat bleek ook echt uit een aantal Amerikaanse studies. Toen besefte ik dat ik van een kwart van mijn patiënten niets wist. Ik had wel eens gehoord van drukke kinderen, MBD noemden ze dat in die tijd, maar ik wist niet dat er een zo’n groot aantal volwassenen ook AD(H)D had. Aangezien ik er niet zo van hou om iets niet te weten ben ik mij in het onderwerp gaan verdiepen. Ik raakte steeds enthousiaster ook omdat ik zag dat er zo weinig over bekend was en er weinig mee gedaan werd. Dat is toen voor mij de trigger geweest om me voor dit onderwerp te gaan inzetten en ik vond dat de manier waarop behandeld werd veel efficiënter kon. En klantvriendelijker.

Het bijzondere is dat AD(H)D en Autisme als zodanig geen psychiatrische ziekten zijn. Het zijn wel kenmerken die je psychiatrisch ziek kunnen maken. De ziekte zit voaaral in het overbelast raken. Mensen met AD(H)D hebben primair een probleem met het focussen van aandacht, dat houden ze niet lang vol, ze zijn gauw afgeleid. Hierdoor worden mensen die AD(H)D hebben overbelast, prikkelbaar en snel moe. Als je maar lang genoeg op zo’n manier leeft, dan wordt je depressief of krijg je andere psychiatrische problemen. Mensen komen hier dus niet vaak omdat ze AD(H)D hebben maar doordat ze ten gevolge van AD(H)D problemen hebben gekregen. Wij proberen een diagnose te stellen en passen vervolgens een behandelmethode toe, waardoor men beter gaat functioneren. Voor Autisme geldt in principe hetzelfde.”

Voor meer info: www.ggzsantana.nl

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend