Tjongerschans zet belangrijke stappen naar zorg van de toekomst

Tjongerschans zet belangrijke stappen naar zorg van de toekomst

0

HEERENVEEN – Vandaag publiceert Ziekenhuis Tjongerschans het jaarverslag over 2017.

In het afgelopen boekjaar, waarin Tjongerschans een positief resultaat van ruim 1,4 miljoen euro realiseerde, zijn een aantal grote en belangrijke stappen gezet om de zorg anders in te richten. Hiermee wil Tjongerschans ook in de toekomst de rol van regionaal ziekenhuis met verve kunnen vervullen.

Efficiënter maken van de zorg

Tjongerschans heeft in 2017 gericht gewerkt aan het efficiënter maken van de zorg binnen de muren van het ziekenhuis. Met een gelijkblijvend aantal patiënten heeft dit in 2017 geleid tot minder poliklinische consulten, verpleegdagen en opnames (daling van 5,5%). In totaal betekent dit een besparing van 1,1 miljoen euro aan maatschappelijke kosten voor de zorg. In 2018 zal Tjongerschans zich verder inspannen om de zorg efficiënt te organiseren, waarbij veiligheid en kwaliteit van zorg vanzelfsprekend centraal zal staan.

Ondanks investeringen voor onder andere nieuwbouw, het efficiënter maken van de zorg en het leveren van niet gecontracteerde zorg heeft Tjongerschans over 2017 een positief resultaat van ruim 1,4 miljoen euro geboekt. Voor 2018 zal Tjongerschans de ingezette koers voortzetten, waarbij verbinding en samenwerking met de andere drie Friese ziekenhuizen en huisartsen en zorginstellingen in de regio de noodzakelijke basis vormen voor een zo goed mogelijke zorg voor de inwoners van Friesland.

Zorg anders organiseren

Een van de belangrijkste wapenfeiten uit 2017 is de samenwerking op het gebied van integrale zorg. Eind vorig jaar hebben ziekenhuis Tjongerschans, ruim tachtig huisartsen in de regio en De Friesland Zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten om (delen van) zorg dichter bij de patiënt te organiseren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld de invoering van het meekijkconsult, waardoor patiënten minder snel worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Ook de behandeling van chronische pijn, bepaalde longaandoeningen, huidziekten, hart- en vaatziekten, botontkalking en ouderenzorg komt – als dat mogelijk is – vaker in de eerste lijn te liggen. Hiermee is een beweging in gang gezet om de groeiende vergrijzing het hoofd te kunnen bieden, met behoud van kwaliteit van zorg.

Regionale functie

Ziekenhuis Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en heeft al enkele jaren geleden gekozen voor een duidelijk profiel. Met een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners is een brede diagnostiek en sterke acute as (Spoedeisende hulp en IC) van groot belang. Daarnaast beschikt Tjongerschans over een aantal speerpunten die aansluiten bij de sociale en demografische ontwikkelingen in de regio. Dit zijn de ouderenzorg, geboortezorg, zorg voor moeder en kind en zorg op het gebied van mobiliteit en sport.

In 2017 is verder geïnvesteerd om de zorg binnen deze speerpunten klaar te maken voor de toekomst. Zo is gestart met de bouw van een expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg, waarin Tjongerschans en Meriant de zorg voor kwetsbare ouderen op één plaats samenbrengen. Na een klinische opname kan in hetzelfde centrum de verzorging (geriatrische revalidatie) worden voortgezet, gericht op terugkeer van de patiënt naar de eigen thuissituatie. Het nieuwe centrum is een mooi voorbeeld waarbij het zorgpad van de patiënt centraal staat en zorginstellingen hun expertise bundelen. De verwachting is dat de nieuwbouw begin 2019 gereed zal zijn.

De link naar het jaarverslag: https://www.tjongerschans.nl/tjongerschans/organisatie/jaardocument

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend