Lionsclub Heerenveen biedt kinderen sportkansen - GrootHeerenveen

Lionsclub Heerenveen biedt kinderen sportkansen

0

HEERENVEEN –  Het vorig jaar voor het eerst door de Lionsclub Heerenveen en omstreken georganiseerde Midzomer golfevent is toen in alle opzichten bijzonder goed uit de verf gekomen.

Waarom dan geen herhaling, zo werd binnen de club geredeneerd. Zo gezegd, zo gedaan en daarom wordt op vrijdag 22 juni a.s. andermaal een wedstrijd ‘met alles er op en  aan’ gehouden  op de fraai geoutilleerde baan bij St. Nicolaasga. Inmiddels heeft zich – dit mede op basis van de prettige beleving tijdens de eerste editie – al weer een aantal deelnemende teams gemeld.

Dat heeft stellig te maken met het goede doel: alle kinderen kunnen laten sporten. Sport helpt namelijk om een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Daartoe is een samenwerkingsverband aangegaan met het Jeugdfonds Sport Fryslân. Via dat fonds worden kinderen uit gezinnen, die niet draagkrachtig genoeg zijn om de contributie van een club te betalen, in de gelegenheid gesteld om te sporten. En, in het verlengde daarvan, zich aan te sluiten bij een sportvereniging naar keuze. Hiervoor organiseert de LC Heerenveen e.o. woensdag 19 september a.s. op en rond de banen van Atletiek Vereniging Heerenveen tevens een middag waarop de kinderen actief kennis kunnen maken met een aantal sporten. “Onze ambitie is om zo 100 kinderen aan het sporten te krijgen”, zegt Lionsclub voorzitter Jerry Speel als drijvende kracht achter die activiteit. Indirect draagt de club daarmee bij aan de ontwikkeling èn de toekomst van het kind, het gezin en uiteindelijk ook aan ons aller samenleving.

Om een en ander financieel mogelijk te maken organiseerden de Lions in maart al een tennistoernooi voor bedrijventeams. Het vervolg daarop is, zoals hierboven al vermeld, het groots opgezette Midzomer golftoernooi op 22 juni a.s. Het welslagen daarvan staat en valt bijna vanzelfsprekend met de medewerking van het bedrijfsleven, waarvoor in de vorm van sponsoring en/of inschrijving van teams/flights diverse pakketten zijn samengesteld. Jerry Speel: “Dat lijkt al goed, maar we zijn nog op zoek naar meer deelname. Ook hier geldt ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’; in dit geval ook bij de kinderen die hiermee indirect voor sportbeleving in aanmerking komen. Om deze opzet meerjarig te kunnen realiseren, is een structurele samenwerking met  het Jeugdfonds Sport Fryslân aangegaan. “Onze missie is om kinderen te kunnen laten sporten en daarmee hun leefwereld te vergroten”, zo wordt gesteld door het JSF dat wel dezelfde afkorting is blijven dragen, maar eerder Jeugd Sportfonds Friesland als naam droeg. Gelijk met de nieuwe naam is ook een nieuwe huisstijl en een daarbij passend logo geïntroduceerd.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend