Lezing over broeikaseffect in bibliotheek Heerenveen

Lezing over broeikaseffect in bibliotheek Heerenveen

0

HEERENVEEN – Op maandag 22 januari geeft ir. Ger-Jan Goedvriend een lezing over de invloed van het broeikaseffect op ons klimaat in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen.

De aanvangstijd is 19.30 uur en deze bijeenkomst duurt tot circa 21.30 uur. Tevoren aanmelden is gewenst.

Het klimaat verandert, maar waardoor? Verdachten zijn de industrie en het transport met de uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide en stikstofoxide. Sinds kort hebben zij gezelschap van de melkvee- en pluimveehouders, die verantwoordelijk worden gehouden voor de uitstoot van respectievelijk methaan- en ammoniakgas. Is die verdachtmaking terecht?

Belangrijke vragen

Hoe ging dat in tijdperken als Krijt en Paleoceen, waarin het kooldioxide- en methaangehalte van de atmosfeer veel hoger was dan nu? En wat te denken van vulkaanerupties en van moerasgebieden, die zwaveloxiden en as-stof respectievelijk methaangas produceren? Wat maakt een gas tot broeikasgas? En welke effecten kunnen we verwachten bij een veranderend gehalte aan broeikasgassen? Tijdens de lezing wordt op deze en andere vragen een antwoord gegeven.

Spreker

Ir. Goedvriend (1949) was wetenschappelijk onderzoeker, milieutechnoloog bij TNO en docent Milieuvakken aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Verder doceerde hij scheikunde op vwo en havo.

Voor het bijwonen van deze lezing kan men zich aanmelden via www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek. De toegangsprijs bedraagt €3,50 voor leden en € 5,- voor niet-leden van de bibliotheek.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend