Column Groenewegen advocaten & notarissen

Column Groenewegen advocaten & notarissen

0

De maîtresse

‘Het is uit het leven gegrepen’ zong de roemruchte cabaretgroep Farce Majeur destijds. In het notariaat is het niet anders. Wij worden geconfronteerd met alle facetten van het menselijke bestaan, met de bijbehorende emoties. Van blijdschap tot droefenis. Van geboorte tot dood. Van huwelijk tot scheiding.

Zo moest ik in een scheidingssituatie, de echtgenote was er naar verluidt vandoor gegaan met haar baas, de boedel verdelen. Partijen konden het samen niet meer eens worden, maar wilden, hoewel op gespannen voet, nog praten met ondergetekende als ‘scheidsrechter’.

Ik kreeg een inventarislijst en maakte een globale verdeling. Bij de volgende bespreking bleek dat dit niet meer nodig was; de man des huizes had het initiatief al genomen. Hij had de huisraad met een kettingzaag ‘aangepakt’. De bank was verdeeld in twee gelijke delen, evenals de eetkamertafel, de bijbehorende stoelen en het dressoir…

Een paar weken daarna kreeg ik bezoek van een meneer die, tegelijk met zijn echtgenote, onlangs zijn testament had laten opmaken. Hij wilde bij nader inzien alsnog een kleine aanpassing aan laten brengen. Zijn maîtresse moest in plaats van zijn vrouw in de nalatenschap worden opgenomen. De notaris legt slechts vast. Aldus geschiedde.

Het zou natuurlijk fantastisch voor deze column zijn dat de bovenstaande anekdotes om dezelfde personen gaan. Theoretisch zou het kunnen. En misschien is het zelfs wel zo. Ik ken noch de nieuwe partner van de echtgenote uit het eerste verhaaltje, noch de maîtresse uit het tweede…

Notaris: never a dull moment

Mr. Pieter de Boer

Groenewegen advocaten & notarissen – Heerenveen

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend