Vermilion verzwijgt gaswinning onder Skoatterwâld en Bontebok

Vermilion verzwijgt gaswinning onder Skoatterwâld en Bontebok

0

HEERENVEEN – In 2015 is Vermilion vanuit de gemeente Opsterland (Langezwaag) begonnen met het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen.

Oorspronkelijk zou alleen onder De Knipe en Oranjewoud gas worden gewonnen. Sinds eind december 2016 is het bij de gemeente bekend dat het winningsgebied groter is geworden. Ook onder de wijk Skoatterwâld en het dorp Bontebok wordt gas gewonnen.

“Dit blijkt al sinds begin 2015 het geval te zijn, maar dat heeft Vermilion niet aan ons als gemeente, niet aan de wijkraad en niet aan de bewoners van de wijk gemeld. Pas eind december vonden we deze informatie in een nieuwsbrief terug. Dit was niet zoals afgesproken,” zegt wethouder Siebren Siebenga. “Op dit moment mag de gemeente op grond van de nieuwe Mijnbouwwet advies geven over het plan om gas te winnen. We nemen contact op met het ministerie van Economische Zaken om te bespreken hoe we dit het beste kunnen doen en wat onze mogelijkheden zijn. In onze reactie gaan we sowieso in op de werkwijze van Vermilion.”

Waar wordt in de gemeente Heerenveen gas gewonnen?
Op dit moment wordt onder de volgende dorpen en wijken gas gewonnen: De Knipe, Oranjewoud, Skoatterwâld en Bontebok.

Is de gemeente Heerenveen hiermee akkoord gegaan?
Nee, hiervoor was geen toestemming van de gemeente Heerenveen nodig. De gemeente waar de bovengrondse boorlocatie staat, geeft toestemming. Opsterland heeft hiervoor in 2012 toestemming gegeven voor de boorinstallatie.

Wie is verantwoordelijk voor de gaswinning?
De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond en verleent de vergunning voor gaswinning. De Minister van EZ moet akkoord gaan met een winningsplan. De gasboring onder Skoatterwâld wordt gedaan op basis van een winningsplan, waar de minister nog niet mee heeft ingestemd.

Vermilion is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Daarnaast is de Vermilion verantwoordelijk voor de communicatie hierover. Via de plaatselijke belangen heeft Vermilion de inwoners van De Knipe en Oranjewoud al in een eerder stadium geïnformeerd over de plannen en de uitvoering.

Kan de gemeente deze gaswinning verbieden?
Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen dit niet verbieden.

Mogelijkheden gemeente

Kan de gemeente deze gaswinning verbieden?
Nee, de gemeente gaat alleen over de bovengrond. Omdat de boorlocatie in de gemeente Opsterland staat, kan de gemeente Heerenveen dit niet verbieden.

Wat kan de gemeente Heerenveen nu doen?
De gemeente gaat in gesprek met Vermilion over waarom zij niet eerder hebben gecommuniceerd over de uitbreiding van het winningsgebied.

Daarnaast hebben gemeenten vanaf 1 januari 2017 het recht om de Minister van EZ advies te geven over een winningsplan. Dat geldt dus ook voor het winnen van gas onder Skoatterwâld. De gemeente zal van dit adviesrecht gebruik maken

Kavelkopers Skoatterwâld

Ik ben (toekomstig) bewoner van Skoatterwâld
Wij kochten een kavel in Skoatterwâld. Waarom is er bij de loting en informatieavond niks gezegd over gaswinning?

Bij de start van verkoop van kavels aan de Regentesselaan en Postiljon was de gaswinning onder Skoatterwâld niet bekend bij de gemeente Heerenveen. Pas eind december kreeg gemeente een eerste signaal over gaswinning. In januari is in overleg met de wijkraad gekozen om dit onderwerp te agenderen en breed aan de wijk te melden op de jaarvergadering van de wijkraad op 8 februari.

Is de fundering van mijn woning wel goed nu er gas gewonnen wordt onder Skoatterwâld?
Het aardgas wordt door Vermilion gewonnen op een diepte van ca. 2 kilometer. Het aardgas wordt daar uit een zandlaag onttrokken. Door het verwijderen van het gas, klinkt de zandlaag enigszins in. In Skoatterwâld is het effect van inklinking berekend op ca. 2 cm tot maximaal 3 centimeter over een periode van 10 jaar.

De woningen in Skoatterwald worden gebouwd op een vaste zandlaag van enkele meters diep. Als gevolg van de gaswinning zal deze zandlaag naar verwachting gelijkmatig dalen. De constructie van de woningen kan deze zetting makkelijk opnemen, immers het gebeurt gelijkmatig over Skoatterwâld en omgeving.

Geotechnisch Bodemonderzoek (sonderingen en grondboringen) blijven over een periode van 10 jaar geldig. De opbouw van de ondergrond ter lengte van de sondering verandert niet in die periode ten gevolge van een bodemdaling. Een juist constructieadvies zal rekening houden met de zwaarte en de vorm van de woning en met de opbouw van de ondergrond. Een zware woning (met betonnen verdiepingsvloeren) komt in aanmerking voor een paalsysteem en een lichte woning (houtskeletbouw) kan op basis van de sonderingen gebruik maken van een fundatie op grondverbetering. In beide gevallen zal de betonnen fundatie voorzien worden van voldoende wapening (ronde stalen staven).

Er worden geen eisen met betrekking tot de fundatie door de gemeente aangepast.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend