Watersportcollectief Akkrum Nes gaat zich inzetten voor watersportplezier

Watersportcollectief Akkrum Nes gaat zich inzetten voor watersportplezier

0

AKKRUM-NES – Watersport en toerisme zijn onlosmakelijk verbonden met de dorpen Akkrum en Nes. Om de omstandigheden op de wateren in en om Akkrum en Nes aantrekkelijker te maken voor watersporters en bewoners hebben Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Watersportvereniging AWS Eendracht, Verenigde Ondernemers Akkrum Nes (VOAN) en verschillende ondernemers de handen in één geslagen in het Watersportcollectief Akkrum Nes (WCAN).

Het WCAN richt zich op een breed werkveld. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als het verruimen van openingstijden van bruggen; beschikbaarheid, voorzieningen en status van openbare ligplaatsen; inspraak in baggerbeleid aangelegen wateren; promoten Akkrum en Nes als watersportbestemming; nieuw leven inblazen van de Watertaxi; communicatie activiteiten Akkrum en Nes langs de waterkant; het bespreekbaar maken van het afschaffen van bruggelden; het onderhouden van contacten met gemeentelijk en provinciaal bestuur, Prorail, etc. over watersport gerelateerde onderwerpen.

Er zijn drie werkgroepen actief om de onderwerpen vorm te geven en acties uit te zetten. Er is een werkgroep “praktische zaken”, “promotie en communicatie” en “belangenbehartiging en lobby”.  Er zijn al volop acties uitgezet om het watersportplezier in Akkrum en Nes ter vergroten, maar uw inbreng is zeer welkom.

Heeft u een vraag, onderwerp of idee dat u bij het WCAN onder de aandacht wilt brengen of wilt u een bijdrage leveren aan dit mooie initiatief? Neemt u dan contact door een email te sturen naar  watersportcollectief@gmail.com. U kunt ook contact opnemen met Aize Wijnstra op telefoonnummer 06-22536581.

Watersportcollectief Akkrum Nes, samen genieten op het water!

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend