Houkje Rijpstra directeur Circulair Friesland - GrootHeerenveen

Houkje Rijpstra directeur Circulair Friesland

0

HEERENVEEN – Per 1 september a.s. wordt Houkje Rijpstra uit Gytsjerk de nieuwe algemeen directeur van de Vereniging Circulair Friesland.

Het aanstellen van een algemeen directeur maakt onderdeel uit van het professionaliseren van de organisatie van VCF, die als vliegwiel wil functioneren om de circulaire economie in Fryslân daadwerkelijk mogelijk te maken. Rijpstra (54) is nu wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel.

De Vereniging Circulair Friesland is eind februari 2016 opgericht door het bedrijfsleven. Inmiddels zijn zo’n 40 bedrijven, instellingen en overheden lid. Als bindende factor en aanjager zorgt de vereniging voor bundeling en uitwisseling van kennis, kennisontwikkeling en toepassing. Met de aanstelling van een algemeen directeur wil het bestuur een nieuwe impuls geven aan de kiemen die in het eerste jaar van haar bestaan zijn gezaaid en de organisatie een steviger basis geven. Samen met de programmadirecteur, in de persoon van Ingrid Zeegers, gaat Houkje Rijpstra de verschillende kansrijke thema’s (o.a. circulaire landbouw, circulair plastic, organische reststromen, bouw van de toekomst, voeding en zilt gewild en industriële symbiose) verder uitbouwen, initiatiefnemers met elkaar verbinden en werken aan nieuwe kennisontwikkeling, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Doel is om in 2025 dé circulaire EU-regio te zijn.

Het bestuur van de Vereniging Circulair Friesland ziet in Houkje Rijpstra de juiste persoon om de beweging richting een circulaire economie in Fryslân verder gestalte te geven. “Ze heeft een groot netwerk, verbindend vermogen en passie voor het onderwerp gekoppeld aan implementatiekracht. Daarnaast brengt ze kennis van en inzicht in bestuurlijke processen mee”, aldus voorzitter John Vernooij van VCF.

Rijpstra zelf ziet in de nieuwe functie veel van haar achtergrond en interesse samen komen: “Ik sjoch de beweging rjochting een sirkulêre ekonomy as ien fan de grutste útdagings fan ús tiid. Mei myn ûnderfining yn sjoernalistyk en iepenbier bestjoer past dizze funksje hiel goed by my. Ik sjoch der tige nei út om my yn te setten foar dizze belangrike beweging en tink ek dat as it earne kin, dat yn Fryslân is.”

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend