VVD: “Werken is de beste kans om uit de armoede te komen”

1

HEERENVEEN – In de perspectiefnota 2017 wordt gesteld dat de gemeente Heerenveen een zwakke sociale structuur heeft. Van alle inwoners in Heerenveen moet 15% rondkomen van een sociaal minimum inkomen.

Nu de economie zich voortvarend ontwikkelt liggen er kansen om ervoor te zorgen dat iedereen die kan werken ook daadwerkelijk gaat werken. Werken is de beste kans om uit de armoede te komen en volwaardig mogelijk mee te kunnen doen.

Er ontstaat al toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de sectoren bouw, zorg, ict, groen, onderwijs, horeca, transport en logistiek. Door de verwachte ontgroening en vergrijzing zal deze krapte alleen maar groter worden. En tegelijkertijd staan er zeer veel talentvolle potentiële werknemers in Heerenveen aan de kant. Dat kunnen wij ons niet permitteren!

Fractievoorzitter Waterlander: “De VVD wil een soort deltaplan met als doel dat in 2025 100% van de mensen die nu in de bijstand zitten, betaald werk hebben of een tegenprestatie leveren. Daarnaast moeten in 2025 alle jongeren een startkwalificatie hebben, zodat de kans op werk maximaal is. We doen dat door samen te werken met het UWV en uitzendorganisaties zodat mensen zonder werk zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. De VVD ziet andere gemeenten in Nederland als voorbeeld: In Rotterdam leveren mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een tegenprestatie voor hun bijstandsuitkering.

Ook zijn er elders, in Groningen en Amsterdam, ervaringen met het begeleiden van mensen zonder werk naar het ondernemerschap of de werkbrigade. “

Volgens Waterlander is er voor dit iedereen-aan-het-werk-traject een essentiële rol weggelegd voor het bedrijfsleven, de onderwijs-, sport- en zorgsector. Deze sectoren, verenigd in het Ondernemersfonds, hebben goede werknemers nodig en onze werkzoekenden kunnen hier van dienst zijn via werkervaringsplekken en opleiding. De VVD is dan ook blij met de 400.000 euro die beschikbaar wordt gesteld voor scholing en ontwikkeling om mensen uit de bijstand te krijgen. Samen met het ondernemersfonds kan dit geld efficiënt besteed worden.

Tenslotte wil de VVD  dat mensen die niet mee willen werken gekort worden op de uitkering.  Natuurlijk is het belangrijk dat werken loont: de werknemer moet er netto niet op achteruit gaan, maar gaat er het liefst financieel op vooruit.

1 reactie

  1. Peter Bokma op

    Plannen VVD moeten uiteraard ook gaan gelden voor immigranten. Anders kun je dat toevoegen aan het rijtje van positieve discriminaties waar Nederland zo goed in is. Even anders gaan denken helpt: zo dienen regels welke voortvloeien uit een WWB uitkering voor iedereen te gelden; mensen of groepen mensen uitsluiten van verplichtingen op grond van afkomst moet niet kunnen. Ook pogingen om van de arbeidsmarkt weg te kunnen blijven door b.v. het dragen van niet normale westerse kleding mogen worden afgestraft. Hetzelfde moet gelden voor religieuze uitingen welke voor veel beroepen provocerend kunnen overkomen.

X
X

Deel dit met een vriend